Product detail

Měřicí systémy proteklého množství vody v profilech s volnou hladinou. Metody posuzování funkční způsobilosti

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

TPM "Měřicí systémy protečeného množství odpadních vod v otevřených kanálech - Metody posuzování funkční způsobilosti" sjednotí rozsah činnosti pověřených subjektů při posuzování funkční způsobilosti předmětných měřidel ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v jeho novelizovaném znění a prováděcí vyhlášky č. 110/2005 Sb.

Keywords

metodika, měřící systém, metrologie

Create date

30.11.2007

Location

CMI, FAST

Documents