Detail produktu

Měřicí systémy proteklého množství vody v profilech s volnou hladinou. Metody posuzování funkční způsobilosti

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

TPM "Měřicí systémy protečeného množství odpadních vod v otevřených kanálech - Metody posuzování funkční způsobilosti" sjednotí rozsah činnosti pověřených subjektů při posuzování funkční způsobilosti předmětných měřidel ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v jeho novelizovaném znění a prováděcí vyhlášky č. 110/2005 Sb.

Klíčová slova

metodika, měřící systém, metrologie

Datum vzniku

30.11.2007

Umístění

CMI, FAST

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty