Product detail

Modelový výzkum nového objektu pro převádění extrémních povodní VD Šance (bezpečnostní přeliv, skluz, vývar)

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Product type

prototyp

Abstract

Na hydraulickém modelu v měřítku 1:35 posoudit a upravit proudové poměry a optimalizovat tvar rekonstruovaného bezpečnostního objeku VD Šance při převádění extrémních průtoků. Posuzovaný objekt zahrnuje: bezpečnostní přeliv bočního typu, skluz, vývar se zaústěnými spodními výpustmi, navazující část úseku odpadního koryta.

Keywords

výzkum, model, hydraulika

Create date

10.12.2007

Location

FAST VUT v Brně

Documents