Detail produktu

Modelový výzkum nového objektu pro převádění extrémních povodní VD Šance (bezpečnostní přeliv, skluz, vývar)

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Na hydraulickém modelu v měřítku 1:35 posoudit a upravit proudové poměry a optimalizovat tvar rekonstruovaného bezpečnostního objeku VD Šance při převádění extrémních průtoků. Posuzovaný objekt zahrnuje: bezpečnostní přeliv bočního typu, skluz, vývar se zaústěnými spodními výpustmi, navazující část úseku odpadního koryta.

Klíčová slova

výzkum, model, hydraulika

Datum vzniku

10.12.2007

Umístění

FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty