Product detail

Měřící systém napjatosti partikulárních látek

MALÁŠEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Měřící zařízení slouží ke zkoumání teoretických fyzikálních závislostí napjatosti v partikulárních látkách s cílem nastavování a regulace technologických procesů jako mísení a kompaktování. Zařízení sestává ze skleněné nádrže, elektromotoru, převodovky, frekvenčního měniče, pohybového mechanizmu, mechanických lopatek, měřících lopatek, pracovního stolu a příslušných software pro zpracování měřených okrajových podmínek napjatosti. Měřící lopatky obsahují maticová taktilní čidla a tenzometrické členy v uspořádání pro měření okrajových podmínek stavu napjatosti.

Keywords

Taktilní, senzor, snímač, kluzná čára, partikulární, stav napjatosti, deformace.

Create date

22.01.2007

Location

A1/1115

Documents