Detail produktu

Měřící systém napjatosti partikulárních látek

MALÁŠEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Měřící zařízení slouží ke zkoumání teoretických fyzikálních závislostí napjatosti v partikulárních látkách s cílem nastavování a regulace technologických procesů jako mísení a kompaktování. Zařízení sestává ze skleněné nádrže, elektromotoru, převodovky, frekvenčního měniče, pohybového mechanizmu, mechanických lopatek, měřících lopatek, pracovního stolu a příslušných software pro zpracování měřených okrajových podmínek napjatosti. Měřící lopatky obsahují maticová taktilní čidla a tenzometrické členy v uspořádání pro měření okrajových podmínek stavu napjatosti.

Klíčová slova

Taktilní, senzor, snímač, kluzná čára, partikulární, stav napjatosti, deformace.

Datum vzniku

22.01.2007

Umístění

A1/1115

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty