Publication detail

Standard cizojazyčného vzdělávání na vysoké škole technického zaměření

Original Title

Standard cizojazyčného vzdělávání na vysoké škole technického zaměření

Czech Title

Standard cizojazyčného vzdělávání na vysoké škole technického zaměření

Language

cs

Original Abstract

Nově formulované cíle a potřeby univerzitního jazykového vzdělávání, které vycházejí z požadavků moderní evropské společnosti, vyžadují zejména na vysokých školách nefilologického zaměření řadu inovativních kroků v oblasti odborně zaměřené výuky.K nejaktuálnějším patří standardizace úrovní jazykového vzdělávání spolu s přehodnocením poznatkového obsahu a didaktického přístupu k vyučování odborných variet jazyka. Proto se předmětem akčního výzkumu provedeného v edukační praxi na vysoké škole technické stala tvorba odborně zaměřeného jazykového standardu zařazeného do evropského referenčního rámce. Popis této tvorby i vlastní standard představují nejdůležitější část publikace. Vlastní práce zpracovává úkoly, které jsou společné pro všechny vysoké školy v České republice. Proto autorka považuje za užitečné zpřístupnit svoji práci i její závěry ostatním učitelům na vysokých školách nefilologického zaměření, kteří z ní mohou čerpat řadu podnětných přístupů při řešení probklémů spojených se změnou paradigmat při jazykovém vyučování a učení. Tvorba standardu představuje rovněž pomoc pro učitele cizích jazyků na trechnicky orientovaných univerzitách: stanovení specifických jazykových činností a odpovídajících komponent komunikativní jazykové kompetence pomáhá těmto učitelům určit priority ve výuce odbornému jazyku, činí jejich výuku efektivní a jejich činnost profesionální. Také studenti mohou využít standardu pro ohodnocení svojí úrovně ovládání jazyka, což má velký význam pro autoregulační procesy při jejich dalším cizojazyčném studiu.

Czech abstract

Nově formulované cíle a potřeby univerzitního jazykového vzdělávání, které vycházejí z požadavků moderní evropské společnosti, vyžadují zejména na vysokých školách nefilologického zaměření řadu inovativních kroků v oblasti odborně zaměřené výuky.K nejaktuálnějším patří standardizace úrovní jazykového vzdělávání spolu s přehodnocením poznatkového obsahu a didaktického přístupu k vyučování odborných variet jazyka. Proto se předmětem akčního výzkumu provedeného v edukační praxi na vysoké škole technické stala tvorba odborně zaměřeného jazykového standardu zařazeného do evropského referenčního rámce. Popis této tvorby i vlastní standard představují nejdůležitější část publikace. Vlastní práce zpracovává úkoly, které jsou společné pro všechny vysoké školy v České republice. Proto autorka považuje za užitečné zpřístupnit svoji práci i její závěry ostatním učitelům na vysokých školách nefilologického zaměření, kteří z ní mohou čerpat řadu podnětných přístupů při řešení probklémů spojených se změnou paradigmat při jazykovém vyučování a učení. Tvorba standardu představuje rovněž pomoc pro učitele cizích jazyků na trechnicky orientovaných univerzitách: stanovení specifických jazykových činností a odpovídajících komponent komunikativní jazykové kompetence pomáhá těmto učitelům určit priority ve výuce odbornému jazyku, činí jejich výuku efektivní a jejich činnost profesionální. Také studenti mohou využít standardu pro ohodnocení svojí úrovně ovládání jazyka, což má velký význam pro autoregulační procesy při jejich dalším cizojazyčném studiu.

BibTex


@book{BUT62005,
 author="Ludmila {Neuwirthová}",
 title="Standard cizojazyčného vzdělávání na vysoké škole technického zaměření",
 annote="Nově formulované cíle a potřeby univerzitního jazykového vzdělávání, které vycházejí z požadavků moderní evropské společnosti, vyžadují zejména na vysokých školách nefilologického zaměření řadu inovativních kroků v oblasti odborně zaměřené výuky.K nejaktuálnějším patří standardizace úrovní jazykového vzdělávání spolu s přehodnocením poznatkového obsahu a didaktického přístupu k vyučování odborných variet jazyka. Proto se předmětem akčního výzkumu provedeného v edukační praxi na vysoké škole technické stala tvorba odborně zaměřeného jazykového standardu zařazeného do evropského referenčního rámce. Popis této tvorby i vlastní standard představují nejdůležitější část publikace.

Vlastní práce zpracovává úkoly, které jsou společné pro všechny vysoké školy v České republice. Proto autorka považuje za užitečné zpřístupnit svoji práci i její závěry ostatním učitelům na vysokých školách nefilologického zaměření, kteří z ní mohou čerpat řadu podnětných přístupů při řešení probklémů spojených se změnou paradigmat při jazykovém vyučování a učení. Tvorba standardu představuje rovněž pomoc pro učitele cizích jazyků na trechnicky orientovaných univerzitách: stanovení specifických jazykových činností a odpovídajících komponent komunikativní jazykové kompetence pomáhá těmto učitelům určit priority ve výuce odbornému jazyku, činí jejich výuku efektivní a jejich činnost profesionální. Také studenti mohou využít standardu pro ohodnocení svojí úrovně ovládání jazyka, což má velký význam pro autoregulační procesy při jejich dalším cizojazyčném studiu.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 chapter="62005",
 edition="Pedagogika",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2009",
 month="september",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}