Publication detail

Testování analogových obvodů

KINCL, Z.

Original Title

Testování analogových obvodů

Czech Title

Testování analogových obvodů

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou shrnuty základní teoretické předpoklady pro testování analogových obvodů metodou s více testovacími kmitočty. Volba vhodných testovacích kmitočtů je stěžejní podmínkou funkčnosti této metody a doposud nebyla pořádně objasněna. V příspěvku je dále demonstrováno jednoduché kritérium volby testovacích kmitočtů pro kmitočtové filtry typu pásmová propust.

Czech abstract

V příspěvku jsou shrnuty základní teoretické předpoklady pro testování analogových obvodů metodou s více testovacími kmitočty. Volba vhodných testovacích kmitočtů je stěžejní podmínkou funkčnosti této metody a doposud nebyla pořádně objasněna. V příspěvku je dále demonstrováno jednoduché kritérium volby testovacích kmitočtů pro kmitočtové filtry typu pásmová propust.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT35878,
 author="Zdeněk {Kincl}",
 title="Testování analogových obvodů",
 annote="V příspěvku jsou shrnuty základní teoretické předpoklady pro testování analogových obvodů metodou s více testovacími kmitočty. Volba vhodných testovacích kmitočtů je stěžejní podmínkou funkčnosti této metody a doposud nebyla pořádně objasněna. V příspěvku je dále demonstrováno jednoduché kritérium volby testovacích kmitočtů pro kmitočtové filtry typu pásmová propust.",
 address="Ústav radioelektroniky FEKT VUT",
 booktitle="Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027",
 chapter="35878",
 howpublished="print",
 institution="Ústav radioelektroniky FEKT VUT",
 year="2010",
 month="november",
 pages="105--108",
 publisher="Ústav radioelektroniky FEKT VUT",
 type="conference paper"
}