Publication detail

Nový přístup k obecné syntaktické analýze

LUKÁŠ, R.

Original Title

Nový přístup k obecné syntaktické analýze

Czech Title

Nový přístup k obecné syntaktické analýze

Language

cs

Original Abstract

Tato práce popisuje nový přístup k obecné syntaktické analýze bezkontextových gramatik. Je zde popsána kompletně nová metoda, která rozhodne, zda řetězec patří do dané bezkontextové gramatiky, či nikoliv, případně je pro daný řetězec vytvořen pravý rozbor. Metoda je založena na práci s regulárními výrazy. Využívá paralelismu, je deterministická a pro její implementaci není použit zásobník.

Czech abstract

Tato práce popisuje nový přístup k obecné syntaktické analýze bezkontextových gramatik. Je zde popsána kompletně nová metoda, která rozhodne, zda řetězec patří do dané bezkontextové gramatiky, či nikoliv, případně je pro daný řetězec vytvořen pravý rozbor. Metoda je založena na práci s regulárními výrazy. Využívá paralelismu, je deterministická a pro její implementaci není použit zásobník.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT21460,
 author="Roman {Lukáš}",
 title="Nový přístup k obecné syntaktické analýze",
 annote="Tato práce popisuje nový přístup k obecné syntaktické analýze bezkontextových gramatik. Je zde popsána kompletně nová metoda, která rozhodne, zda řetězec patří do dané bezkontextové gramatiky, či nikoliv, případně je pro daný řetězec vytvořen pravý rozbor. Metoda je založena na práci s regulárními výrazy. Využívá paralelismu, je deterministická a pro její implementaci není použit zásobník.",
 address="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT",
 booktitle="Proceedings of 9th Conference and Competition",
 chapter="21460",
 institution="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT",
 year="2003",
 month="may",
 pages="182--184",
 publisher="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT",
 type="conference paper"
}