Detail publikace

Nový přístup k obecné syntaktické analýze

LUKÁŠ, R.

Originální název

Nový přístup k obecné syntaktické analýze

Český název

Nový přístup k obecné syntaktické analýze

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce popisuje nový přístup k obecné syntaktické analýze bezkontextových gramatik. Je zde popsána kompletně nová metoda, která rozhodne, zda řetězec patří do dané bezkontextové gramatiky, či nikoliv, případně je pro daný řetězec vytvořen pravý rozbor. Metoda je založena na práci s regulárními výrazy. Využívá paralelismu, je deterministická a pro její implementaci není použit zásobník.

Český abstrakt

Tato práce popisuje nový přístup k obecné syntaktické analýze bezkontextových gramatik. Je zde popsána kompletně nová metoda, která rozhodne, zda řetězec patří do dané bezkontextové gramatiky, či nikoliv, případně je pro daný řetězec vytvořen pravý rozbor. Metoda je založena na práci s regulárními výrazy. Využívá paralelismu, je deterministická a pro její implementaci není použit zásobník.

Klíčová slova

Bezkontextová gramatika, formální jazyk, regulární výraz, syntaktická analýza, pravý rozbor, deterministická metoda.

Vydáno

29.05.2003

Nakladatel

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Místo

Brno

ISBN

80-214-2377-3

Kniha

Proceedings of 9th Conference and Competition

Strany od

182

Strany do

184

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT21460,
 author="Roman {Lukáš}",
 title="Nový přístup k obecné syntaktické analýze",
 annote="Tato práce popisuje nový přístup k obecné syntaktické analýze bezkontextových gramatik. Je zde popsána kompletně nová metoda, která rozhodne, zda řetězec patří do dané bezkontextové gramatiky, či nikoliv, případně je pro daný řetězec vytvořen pravý rozbor. Metoda je založena na práci s regulárními výrazy. Využívá paralelismu, je deterministická a pro její implementaci není použit zásobník.",
 address="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT",
 booktitle="Proceedings of 9th Conference and Competition",
 chapter="21460",
 institution="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT",
 year="2003",
 month="may",
 pages="182--184",
 publisher="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT",
 type="conference paper"
}