Publication detail

Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači

LISÝ, M., POSPÍŠIL,J., SKÁLA, Z.

Original Title

Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači

Czech Title

Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači

Language

cs

Original Abstract

Zplyňovací zařízení využívající fluidní lože umožňuje lépe řídit reakční teplotu, při které dochází ke zplyňování a umožňuje větší variabilitu zplyňovaných materiálů. Rozhodujícím parametrem pro dobrou funkci zplyňovacího zařízení využívajícího fluidní lože je vznik stabilní fluidní vrstvy. Stabilita fluidní vrstvy je ovlivněna tvarem částic ve fluidní vrstvě, geometrií zařízení a způsobem přívodu zplyňovacího média. U zařízení malých rozměrů je velmi obtížné navrhnout vhodnou geometrii zařízení a odpovídající způsob distribuce zplyňovacího média. Jediným nástrojem umožňujícím řešit rychlostní pole právě v zařízení malých rozměrů s velmi složitým prouděním je počítačové modelování, které bylo v této práci využito pro detailní zviditelnění proudových polí v reaktoru.

Czech abstract

Zplyňovací zařízení využívající fluidní lože umožňuje lépe řídit reakční teplotu, při které dochází ke zplyňování a umožňuje větší variabilitu zplyňovaných materiálů. Rozhodujícím parametrem pro dobrou funkci zplyňovacího zařízení využívajícího fluidní lože je vznik stabilní fluidní vrstvy. Stabilita fluidní vrstvy je ovlivněna tvarem částic ve fluidní vrstvě, geometrií zařízení a způsobem přívodu zplyňovacího média. U zařízení malých rozměrů je velmi obtížné navrhnout vhodnou geometrii zařízení a odpovídající způsob distribuce zplyňovacího média. Jediným nástrojem umožňujícím řešit rychlostní pole právě v zařízení malých rozměrů s velmi složitým prouděním je počítačové modelování, které bylo v této práci využito pro detailní zviditelnění proudových polí v reaktoru.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT21217,
 author="Martin {Lisý} and Jiří {Pospíšil} and Zdeněk {Skála}",
 title="Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači",
 annote="Zplyňovací zařízení využívající fluidní lože umožňuje lépe řídit reakční teplotu, při které dochází ke zplyňování a umožňuje větší variabilitu zplyňovaných materiálů. Rozhodujícím parametrem pro dobrou funkci zplyňovacího zařízení využívajícího fluidní lože je vznik stabilní fluidní vrstvy. Stabilita fluidní vrstvy je ovlivněna tvarem částic ve fluidní vrstvě, geometrií zařízení a způsobem přívodu zplyňovacího média. U zařízení malých rozměrů je velmi obtížné navrhnout vhodnou geometrii zařízení a odpovídající způsob distribuce zplyňovacího média. Jediným nástrojem umožňujícím řešit rychlostní pole právě v zařízení malých rozměrů s velmi složitým prouděním je počítačové modelování, které bylo v této práci využito pro detailní zviditelnění proudových polí v reaktoru.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Možnosti energetického využití biomasy, sborník příspěvků ze semináře",
 chapter="21217",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2005",
 month="april",
 pages="43",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}