Detail publikace

Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači

LISÝ, M., POSPÍŠIL,J., SKÁLA, Z.

Originální název

Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači

Český název

Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zplyňovací zařízení využívající fluidní lože umožňuje lépe řídit reakční teplotu, při které dochází ke zplyňování a umožňuje větší variabilitu zplyňovaných materiálů. Rozhodujícím parametrem pro dobrou funkci zplyňovacího zařízení využívajícího fluidní lože je vznik stabilní fluidní vrstvy. Stabilita fluidní vrstvy je ovlivněna tvarem částic ve fluidní vrstvě, geometrií zařízení a způsobem přívodu zplyňovacího média. U zařízení malých rozměrů je velmi obtížné navrhnout vhodnou geometrii zařízení a odpovídající způsob distribuce zplyňovacího média. Jediným nástrojem umožňujícím řešit rychlostní pole právě v zařízení malých rozměrů s velmi složitým prouděním je počítačové modelování, které bylo v této práci využito pro detailní zviditelnění proudových polí v reaktoru.

Český abstrakt

Zplyňovací zařízení využívající fluidní lože umožňuje lépe řídit reakční teplotu, při které dochází ke zplyňování a umožňuje větší variabilitu zplyňovaných materiálů. Rozhodujícím parametrem pro dobrou funkci zplyňovacího zařízení využívajícího fluidní lože je vznik stabilní fluidní vrstvy. Stabilita fluidní vrstvy je ovlivněna tvarem částic ve fluidní vrstvě, geometrií zařízení a způsobem přívodu zplyňovacího média. U zařízení malých rozměrů je velmi obtížné navrhnout vhodnou geometrii zařízení a odpovídající způsob distribuce zplyňovacího média. Jediným nástrojem umožňujícím řešit rychlostní pole právě v zařízení malých rozměrů s velmi složitým prouděním je počítačové modelování, které bylo v této práci využito pro detailní zviditelnění proudových polí v reaktoru.

Rok RIV

2005

Vydáno

27.04.2005

Nakladatel

VŠB-TU Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

80-248-0834-X

Kniha

Možnosti energetického využití biomasy, sborník příspěvků ze semináře

Strany od

43

Strany do

53

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT21217,
 author="Martin {Lisý} and Jiří {Pospíšil} and Zdeněk {Skála}",
 title="Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači",
 annote="Zplyňovací zařízení využívající fluidní lože umožňuje lépe řídit reakční teplotu, při které dochází ke zplyňování a umožňuje větší variabilitu zplyňovaných materiálů. Rozhodujícím parametrem pro dobrou funkci zplyňovacího zařízení využívajícího fluidní lože je vznik stabilní fluidní vrstvy. Stabilita fluidní vrstvy je ovlivněna tvarem částic ve fluidní vrstvě, geometrií zařízení a způsobem přívodu zplyňovacího média. U zařízení malých rozměrů je velmi obtížné navrhnout vhodnou geometrii zařízení a odpovídající způsob distribuce zplyňovacího média. Jediným nástrojem umožňujícím řešit rychlostní pole právě v zařízení malých rozměrů s velmi složitým prouděním je počítačové modelování, které bylo v této práci využito pro detailní zviditelnění proudových polí v reaktoru.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Možnosti energetického využití biomasy, sborník příspěvků ze semináře",
 chapter="21217",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2005",
 month="april",
 pages="43",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}