Product detail

Návrh a fyzikální modelový výzkum měrného žlabu určeného pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků v profilu jezu Juřinka I na řece Bečvě v říčním km 59,7

ŽOUŽELA, M. BOHÁČ, D.

Product type

prototyp

Abstract

Při pravém břehu v předpolí jezové stupně Juřinka I v říčním km 59,7 řeky Bečvy je v současné době provozován odběrný objekt, který slouží k odběru vody pro technologické účely společnosti DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. Množství vody, které smí být tímto objektem odebráno, nesmí omezit minimální zůstatkový průtok (MZP), jenž se realizuje pod jezem. Ten je za běžných podmínek roven hodnotě 1,4 m3/s, v období extrémního sucha musí být zachován MZP na hodnotě 1,0 m3/s. Pro zajištění správného měření MZP bylo rozhodnuto v místě tohoto lokálního zúžení navrhnout a vybudovat měřicí systém.

Keywords

průtok, měrný žlab, měřicí systém

Create date

18.07.2018

Location

Budova F1

www

Documents