Detail produktu

Návrh a fyzikální modelový výzkum měrného žlabu určeného pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků v profilu jezu Juřinka I na řece Bečvě v říčním km 59,7

ŽOUŽELA, M. BOHÁČ, D.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Při pravém břehu v předpolí jezové stupně Juřinka I v říčním km 59,7 řeky Bečvy je v současné době provozován odběrný objekt, který slouží k odběru vody pro technologické účely společnosti DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. Množství vody, které smí být tímto objektem odebráno, nesmí omezit minimální zůstatkový průtok (MZP), jenž se realizuje pod jezem. Ten je za běžných podmínek roven hodnotě 1,4 m3/s, v období extrémního sucha musí být zachován MZP na hodnotě 1,0 m3/s. Pro zajištění správného měření MZP bylo rozhodnuto v místě tohoto lokálního zúžení navrhnout a vybudovat měřicí systém.

Klíčová slova

průtok, měrný žlab, měřicí systém

Datum vzniku

18.07.2018

Umístění

Budova F1

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty