Patent detail

Denitrifikační bariéra v podpovrchových odtocích ze zemědělských půd

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. HRICH, K. MALÁ, J. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká denitrifikačního zařízení pro odstraňování dusíkatých látek přirozenou cestou s využitím organického filtračního materiálu, v místě jejich vzniku či vstupu z vod, odtékajících zejména ze zemědělsky obhospodařovaných ploch, a to jak povrchovým odtokem, tak drenážním systémem.

Keywords

dusičnany, zemědělství, podzemní voda, štěpka, denitrifikace

Patent number

32426

Date of registration

10.12.2018

Date of expiry

10.12.2023

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Documents