Detail patentu

Denitrifikační bariéra v podpovrchových odtocích ze zemědělských půd

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. HRICH, K. MALÁ, J. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká denitrifikačního zařízení pro odstraňování dusíkatých látek přirozenou cestou s využitím organického filtračního materiálu, v místě jejich vzniku či vstupu z vod, odtékajících zejména ze zemědělsky obhospodařovaných ploch, a to jak povrchovým odtokem, tak drenážním systémem.

Klíčová slova

dusičnany, zemědělství, podzemní voda, štěpka, denitrifikace

Číslo patentu

32426

Datum zápisu

10.12.2018

Datum skončení platnosti

10.12.2023

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty