Publication detail

Music Information Retrieval Techniques for Determining the Place of Origin of Czech Chamber Music interpretations.

KISKA, T. ZVONČÁK, V. MUCHA, J. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Original Title

Určení místa původu interpretací české komorní hudby za pomoci technik Music Information Retrieval

Czech Title

Určení místa původu interpretací české komorní hudby za pomoci technik Music Information Retrieval

English Title

Music Information Retrieval Techniques for Determining the Place of Origin of Czech Chamber Music interpretations.

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Určování místa původu hudebních kompozicí lze zařadit do moderního pole výzkumu v oblasti zvané music information retrieval (MIR). Hudební interpretace jednoho díla v sobě nese různé autorské aspekty, které ovlivňují hudební charakter výsledné kompozice. Tyto aspekty mohou zahrnovat změny v rytmice, dynamice, barvě zvuku nebo tonalitě. Tento článek představuje nový přístup určování místa původu hudební interpretace založený na pokročilých metodách zpracování hudebního signálu a strojovém učení. Pro experimentální ověření navržené metodologie byla vytvořena databáze čítající celkem 35 různých interpretací skladby Leoše Janáčka, Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“: IV. Con Moto - Adagio (9 interpretací vzniklých v Česku; 26 interpretací vzniklých mimo Česko). Následně byly natrénovaný matematické modely využívající algoritmu náhodných lesů. Při klasifikaci založené na parametrech barvy zvuku byla dosažena úspěšnost 97 %. Tato studie dokazuje schopnost MIR technik určovat místo původu interpretace s velmi vysokou úspěšností.

Czech abstract

Určování místa původu hudebních kompozicí lze zařadit do moderního pole výzkumu v oblasti zvané music information retrieval (MIR). Hudební interpretace jednoho díla v sobě nese různé autorské aspekty, které ovlivňují hudební charakter výsledné kompozice. Tyto aspekty mohou zahrnovat změny v rytmice, dynamice, barvě zvuku nebo tonalitě. Tento článek představuje nový přístup určování místa původu hudební interpretace založený na pokročilých metodách zpracování hudebního signálu a strojovém učení. Pro experimentální ověření navržené metodologie byla vytvořena databáze čítající celkem 35 různých interpretací skladby Leoše Janáčka, Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“: IV. Con Moto - Adagio (9 interpretací vzniklých v Česku; 26 interpretací vzniklých mimo Česko). Následně byly natrénovaný matematické modely využívající algoritmu náhodných lesů. Při klasifikaci založené na parametrech barvy zvuku byla dosažena úspěšnost 97 %. Tato studie dokazuje schopnost MIR technik určovat místo původu interpretace s velmi vysokou úspěšností.

English abstract

Determining the place of origin of the musical compositions is a modern area of research in the field of music information retrieval (MIR). The musical interpretation of one piece carries a variety of author's intentions that influence the musical character of the resulting composition. These aspects may include rhythm, dynamics, timbre, or tonality. This paper introduces a novel methodology for determining the place of origin of a musical interpretation based on advanced signal processing and machine learning techniques. For this purpose, we collected a database of 35 different interpretations of Leos Janacek's String Quartet No. 1, ``Kreutzer Sonata'': IV. Con Moto - Adagio. Employing the random forests classifier, we achieved the univariate classification accuracy over 97 % using features derived from Mel-frequency cepstral coefficients. Employing random forests classifier in combination with 3 musical features we achieved the multivariate classification accuracy of 96 %. This paper proves it is possible to use MRI for determining the origin of a music interpretation with very high accuracy.

Keywords

music information retrieval, musical features; feature selection; dynamic time warping; audio-to-audio alignment; music analysis; czech chamber music.

Released

31.08.2018

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

URL

BibTex


@article{BUT149607,
 author="Tomáš {Kiska} and Vojtěch {Zvončák} and Ján {Mucha} and Jiří {Mekyska}",
 title="Určení místa původu interpretací české komorní hudby za pomoci technik Music Information Retrieval",
 annote="Určování místa původu hudebních kompozicí lze zařadit do moderního pole výzkumu v oblasti zvané music information retrieval (MIR). Hudební interpretace jednoho díla v sobě nese různé autorské aspekty, které ovlivňují hudební charakter výsledné kompozice. Tyto aspekty mohou zahrnovat změny v rytmice, dynamice, barvě zvuku nebo tonalitě. Tento článek představuje nový přístup určování místa původu hudební interpretace založený na pokročilých metodách zpracování hudebního signálu a strojovém učení. Pro experimentální ověření navržené metodologie byla vytvořena databáze čítající celkem 35 různých interpretací skladby Leoše Janáčka, Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“: IV. Con Moto - Adagio (9 interpretací vzniklých v Česku; 26 interpretací vzniklých mimo Česko). Následně byly natrénovaný matematické modely využívající algoritmu náhodných lesů. Při klasifikaci založené na parametrech barvy zvuku byla dosažena úspěšnost 97 %. Tato studie dokazuje schopnost MIR technik určovat místo původu interpretace s velmi vysokou úspěšností.",
 chapter="149607",
 howpublished="online",
 number="4",
 volume="20",
 year="2018",
 month="august",
 pages="1--8",
 type="journal article"
}