Detail publikace

Určení místa původu interpretací české komorní hudby za pomoci technik Music Information Retrieval

KISKA, T. ZVONČÁK, V. MUCHA, J. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Originální název

Určení místa původu interpretací české komorní hudby za pomoci technik Music Information Retrieval

Český název

Určení místa původu interpretací české komorní hudby za pomoci technik Music Information Retrieval

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Určování místa původu hudebních kompozicí lze zařadit do moderního pole výzkumu v oblasti zvané music information retrieval (MIR). Hudební interpretace jednoho díla v sobě nese různé autorské aspekty, které ovlivňují hudební charakter výsledné kompozice. Tyto aspekty mohou zahrnovat změny v rytmice, dynamice, barvě zvuku nebo tonalitě. Tento článek představuje nový přístup určování místa původu hudební interpretace založený na pokročilých metodách zpracování hudebního signálu a strojovém učení. Pro experimentální ověření navržené metodologie byla vytvořena databáze čítající celkem 35 různých interpretací skladby Leoše Janáčka, Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“: IV. Con Moto - Adagio (9 interpretací vzniklých v Česku; 26 interpretací vzniklých mimo Česko). Následně byly natrénovaný matematické modely využívající algoritmu náhodných lesů. Při klasifikaci založené na parametrech barvy zvuku byla dosažena úspěšnost 97 %. Tato studie dokazuje schopnost MIR technik určovat místo původu interpretace s velmi vysokou úspěšností.

Český abstrakt

Určování místa původu hudebních kompozicí lze zařadit do moderního pole výzkumu v oblasti zvané music information retrieval (MIR). Hudební interpretace jednoho díla v sobě nese různé autorské aspekty, které ovlivňují hudební charakter výsledné kompozice. Tyto aspekty mohou zahrnovat změny v rytmice, dynamice, barvě zvuku nebo tonalitě. Tento článek představuje nový přístup určování místa původu hudební interpretace založený na pokročilých metodách zpracování hudebního signálu a strojovém učení. Pro experimentální ověření navržené metodologie byla vytvořena databáze čítající celkem 35 různých interpretací skladby Leoše Janáčka, Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“: IV. Con Moto - Adagio (9 interpretací vzniklých v Česku; 26 interpretací vzniklých mimo Česko). Následně byly natrénovaný matematické modely využívající algoritmu náhodných lesů. Při klasifikaci založené na parametrech barvy zvuku byla dosažena úspěšnost 97 %. Tato studie dokazuje schopnost MIR technik určovat místo původu interpretace s velmi vysokou úspěšností.

Klíčová slova

získávání informace s hudby, hudební parametry, výběr parametrů, dynamické borcení časové osy, audio-to-audio alignment; hudební analýza, česká komorní hudba.

Vydáno

31.08.2018

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

20

Číslo

4

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT149607,
 author="Tomáš {Kiska} and Vojtěch {Zvončák} and Ján {Mucha} and Jiří {Mekyska}",
 title="Určení místa původu interpretací české komorní hudby za pomoci technik Music Information Retrieval",
 annote="Určování místa původu hudebních kompozicí lze zařadit do moderního pole výzkumu v oblasti zvané music information retrieval (MIR). Hudební interpretace jednoho díla v sobě nese různé autorské aspekty, které ovlivňují hudební charakter výsledné kompozice. Tyto aspekty mohou zahrnovat změny v rytmice, dynamice, barvě zvuku nebo tonalitě. Tento článek představuje nový přístup určování místa původu hudební interpretace založený na pokročilých metodách zpracování hudebního signálu a strojovém učení. Pro experimentální ověření navržené metodologie byla vytvořena databáze čítající celkem 35 různých interpretací skladby Leoše Janáčka, Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“: IV. Con Moto - Adagio (9 interpretací vzniklých v Česku; 26 interpretací vzniklých mimo Česko). Následně byly natrénovaný matematické modely využívající algoritmu náhodných lesů. Při klasifikaci založené na parametrech barvy zvuku byla dosažena úspěšnost 97 %. Tato studie dokazuje schopnost MIR technik určovat místo původu interpretace s velmi vysokou úspěšností.",
 chapter="149607",
 howpublished="online",
 number="4",
 volume="20",
 year="2018",
 month="august",
 pages="1--8",
 type="journal article - other"
}