Detail publikace

Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2

MILČÁK, P. BALÁŠ, M. LISÝ, M.

Originální název

Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2

Český název

Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Bioplyn je v současné době v České republice produkován za účelem výroby elektřiny s velmi malým využitím tepla produkovaného kogenerační jednotkou. Celkové využití energie bioplynu v kogeneračních jednotkách je tedy přibližně poloviční. Možností ke zvýšení efektivity využívání bioplynu je jeho upgrading na biometan a následné využívání k pohonu vozidel případně vtláčení do sítí zemního plynu. Tímto je možné snížit emise přepočtené na jednotku energie v prodávaných palivech, což může vést ke splnění závazku snížení emisí CO2 v dopravě.

Český abstrakt

Bioplyn je v současné době v České republice produkován za účelem výroby elektřiny s velmi malým využitím tepla produkovaného kogenerační jednotkou. Celkové využití energie bioplynu v kogeneračních jednotkách je tedy přibližně poloviční. Možností ke zvýšení efektivity využívání bioplynu je jeho upgrading na biometan a následné využívání k pohonu vozidel případně vtláčení do sítí zemního plynu. Tímto je možné snížit emise přepočtené na jednotku energie v prodávaných palivech, což může vést ke splnění závazku snížení emisí CO2 v dopravě.

Klíčová slova

bioplyn, biometan, bioplynové stanice, membránová separace, CNG

Vydáno

22.11.2017

Nakladatel

Kongres STUDIO, spol. s.r.o.

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89565-30-6

Kniha

Ochrana ovzdušia - Air protection 2017

Strany od

199

Strany do

205

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT142792,
 author="Pavel {Milčák} and Marek {Baláš} and Martin {Lisý}",
 title="Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2",
 annote="Bioplyn je v současné době v České republice produkován za účelem výroby elektřiny s velmi malým využitím tepla produkovaného kogenerační jednotkou. Celkové využití energie bioplynu v kogeneračních jednotkách je tedy přibližně poloviční. Možností ke zvýšení efektivity využívání bioplynu je jeho upgrading na biometan a následné využívání k pohonu vozidel případně vtláčení do sítí zemního plynu. Tímto je možné snížit emise přepočtené na jednotku energie v prodávaných palivech, což může vést ke splnění závazku snížení emisí CO2 v dopravě.",
 address="Kongres STUDIO, spol. s.r.o.",
 booktitle="Ochrana ovzdušia - Air protection 2017",
 chapter="142792",
 howpublished="print",
 institution="Kongres STUDIO, spol. s.r.o.",
 year="2017",
 month="november",
 pages="199--205",
 publisher="Kongres STUDIO, spol. s.r.o.",
 type="conference paper"
}