Publication detail

Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů

Original Title

Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů

Czech Title

Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek popisuje experiment, který je zaměřen na sledování vývoje modulu pružnosti a také pevnosti v tlaku kompozitů, jež jsou založeny na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), a to během prvních 28 dní zrání. Zkušební tělesa byla zkoušena ve stáří 3 a 28 dní pomocí dvou nedestruktivních metod (ultrazvuková impulzová a rezonanční) s cílem stanovit hodnotu dynamického modulu pružnosti. Následně byl na stejných tělesech určen také statický modul pružnosti pomocí tlakového namáhání, při kterém bylo sledováno chování kompozitu pomocí přístrojového vybavení pro záznam akustické emise v materiálu. Výsledkem experimentu je zhodnocení chování AAS kompozitu z hlediska vývoje jeho modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, jakož i z pohledu metody akustické emise v průběhu zatěžování.

Czech abstract

Tento příspěvek popisuje experiment, který je zaměřen na sledování vývoje modulu pružnosti a také pevnosti v tlaku kompozitů, jež jsou založeny na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), a to během prvních 28 dní zrání. Zkušební tělesa byla zkoušena ve stáří 3 a 28 dní pomocí dvou nedestruktivních metod (ultrazvuková impulzová a rezonanční) s cílem stanovit hodnotu dynamického modulu pružnosti. Následně byl na stejných tělesech určen také statický modul pružnosti pomocí tlakového namáhání, při kterém bylo sledováno chování kompozitu pomocí přístrojového vybavení pro záznam akustické emise v materiálu. Výsledkem experimentu je zhodnocení chování AAS kompozitu z hlediska vývoje jeho modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, jakož i z pohledu metody akustické emise v průběhu zatěžování.

BibTex


@inproceedings{BUT140353,
 author="Dalibor {Kocáb} and Libor {Topolář} and Vlastimil {Bílek} and Barbara {Kucharczyková} and Michaela {Hoduláková} and Romana {Halamová}",
 title="Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů",
 annote="Tento příspěvek popisuje experiment, který je zaměřen na sledování vývoje modulu pružnosti a také pevnosti v tlaku kompozitů, jež jsou založeny na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), a to během prvních 28 dní zrání. Zkušební tělesa byla zkoušena ve stáří 3 a 28 dní pomocí dvou nedestruktivních metod (ultrazvuková impulzová a rezonanční) s cílem stanovit hodnotu dynamického modulu pružnosti. Následně byl na stejných tělesech určen také statický modul pružnosti pomocí tlakového namáhání, při kterém bylo sledováno chování kompozitu pomocí přístrojového vybavení pro záznam akustické emise v materiálu. Výsledkem experimentu je zhodnocení chování AAS kompozitu z hlediska vývoje jeho modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, jakož i z pohledu metody akustické emise v průběhu zatěžování.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků",
 chapter="140353",
 howpublished="online",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2017",
 month="october",
 pages="18--25",
 publisher="SEKURKON s.r.o.",
 type="conference paper"
}