Detail publikace

Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů

KOCÁB, D. TOPOLÁŘ, L. BÍLEK, V. KUCHARCZYKOVÁ, B. HODULÁKOVÁ, M. HALAMOVÁ, R.

Originální název

Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů

Český název

Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů

Anglický název

Experimental Investigation of the Development of the Strength, Modulus of Elasticity and Acoustic Responses in Alkali-activated Composites during ageing

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek popisuje experiment, který je zaměřen na sledování vývoje modulu pružnosti a také pevnosti v tlaku kompozitů, jež jsou založeny na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), a to během prvních 28 dní zrání. Zkušební tělesa byla zkoušena ve stáří 3 a 28 dní pomocí dvou nedestruktivních metod (ultrazvuková impulzová a rezonanční) s cílem stanovit hodnotu dynamického modulu pružnosti. Následně byl na stejných tělesech určen také statický modul pružnosti pomocí tlakového namáhání, při kterém bylo sledováno chování kompozitu pomocí přístrojového vybavení pro záznam akustické emise v materiálu. Výsledkem experimentu je zhodnocení chování AAS kompozitu z hlediska vývoje jeho modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, jakož i z pohledu metody akustické emise v průběhu zatěžování.

Český abstrakt

Tento příspěvek popisuje experiment, který je zaměřen na sledování vývoje modulu pružnosti a také pevnosti v tlaku kompozitů, jež jsou založeny na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), a to během prvních 28 dní zrání. Zkušební tělesa byla zkoušena ve stáří 3 a 28 dní pomocí dvou nedestruktivních metod (ultrazvuková impulzová a rezonanční) s cílem stanovit hodnotu dynamického modulu pružnosti. Následně byl na stejných tělesech určen také statický modul pružnosti pomocí tlakového namáhání, při kterém bylo sledováno chování kompozitu pomocí přístrojového vybavení pro záznam akustické emise v materiálu. Výsledkem experimentu je zhodnocení chování AAS kompozitu z hlediska vývoje jeho modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, jakož i z pohledu metody akustické emise v průběhu zatěžování.

Anglický abstrakt

The paper describes an experiment focused on observing the development of the elastic modulus and compressive strength in a composites based on the alkali-activated slag (AAS) during the first 28 days of aging. The specimens (aged 3 and 28 days) were tested for the static and dynamic modulus of elasticity using two methods – the ultrasonic pulse velocity test and the resonance method. During the test of the static modulus of elasticity in compression the composite’s behaviour was also examined by means of the acoustic emission method, which is based on the recording of mechanical pulses caused by dilation waves generated by microcracks that form during loading. The outcome of the experiment is an evaluation of the AAS composite’s behaviour in terms of the development of its elastic modulus and compressive strength as well as in terms of the material’s acoustic response during loading.

Klíčová slova

Alkalicky aktivovaný kompozit, akustická emise, modul pružnosti, pevnost v tlaku

Vydáno

10.10.2017

Nakladatel

SEKURKON s.r.o.

Místo

Skalský dvůr

ISBN

978-80-86604-73-2

Kniha

14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků

Strany od

18

Strany do

25

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT140353,
 author="Dalibor {Kocáb} and Libor {Topolář} and Vlastimil {Bílek} and Barbara {Kucharczyková} and Michaela {Hoduláková} and Romana {Halamová}",
 title="Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů",
 annote="Tento příspěvek popisuje experiment, který je zaměřen na sledování vývoje modulu pružnosti a také pevnosti v tlaku kompozitů, jež jsou založeny na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), a to během prvních 28 dní zrání. Zkušební tělesa byla zkoušena ve stáří 3 a 28 dní pomocí dvou nedestruktivních metod (ultrazvuková impulzová a rezonanční) s cílem stanovit hodnotu dynamického modulu pružnosti. Následně byl na stejných tělesech určen také statický modul pružnosti pomocí tlakového namáhání, při kterém bylo sledováno chování kompozitu pomocí přístrojového vybavení pro záznam akustické emise v materiálu. Výsledkem experimentu je zhodnocení chování AAS kompozitu z hlediska vývoje jeho modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, jakož i z pohledu metody akustické emise v průběhu zatěžování.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků",
 chapter="140353",
 howpublished="online",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2017",
 month="october",
 pages="18--25",
 publisher="SEKURKON s.r.o.",
 type="conference paper"
}