Patent detail

Chemický reaktor s ložem katalyzátoru nebo nosičem katalyzátoru stabilizovaným magnetickým polem a jeho použití

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká chemického nebo foto-chemického reaktoru s ložem katalyzátoru stabilizovaným magnetickým polem tvořeného uzavřeným pláštěm z nemagnetického materiálu se vstupním a výstupním otvorem. Kolem pláště je ovinut vodič připojený ke zdroji střídavého nebo stejnosměrného proudu nebo je podél pláště umístěn alespoň jeden elektromagnet. Uvnitř pláště se nachází nosič katalyzátoru z magnetického nebo feromagnetického materiálu stabilizovaný magnetickým polem. Na vnějším anebo vnitřním povrchu nosiče je fixována vrstva katalyticky nebo foto-katalyticky aktivní látky, přičemž je reaktor napojen na přívod vstupních látek a odvod produktů. Reaktor je možné použít v kontinuálním nebo diskontinuálním režimu pro děje probíhající v plynném a kapalném médiu zahrnující procesy heterogenní katalýzy, pro likvidaci nebezpečných a toxických látek nebo pro čištění spalin před vypuštěním do atmosféry.

Keywords

magnetické pole, reaktor, průtokový reaktor

Patent number

306337

Date of registration

26.10.2016

Date of expiry

26.10.2019

Owner

VUT v Brně - 100%

www