Detail patentu

Chemický reaktor s ložem katalyzátoru nebo nosičem katalyzátoru stabilizovaným magnetickým polem a jeho použití

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Vynález se týká chemického nebo foto-chemického reaktoru s ložem katalyzátoru stabilizovaným magnetickým polem tvořeného uzavřeným pláštěm z nemagnetického materiálu se vstupním a výstupním otvorem. Kolem pláště je ovinut vodič připojený ke zdroji střídavého nebo stejnosměrného proudu nebo je podél pláště umístěn alespoň jeden elektromagnet. Uvnitř pláště se nachází nosič katalyzátoru z magnetického nebo feromagnetického materiálu stabilizovaný magnetickým polem. Na vnějším anebo vnitřním povrchu nosiče je fixována vrstva katalyticky nebo foto-katalyticky aktivní látky, přičemž je reaktor napojen na přívod vstupních látek a odvod produktů. Reaktor je možné použít v kontinuálním nebo diskontinuálním režimu pro děje probíhající v plynném a kapalném médiu zahrnující procesy heterogenní katalýzy, pro likvidaci nebezpečných a toxických látek nebo pro čištění spalin před vypuštěním do atmosféry.

Klíčová slova

magnetické pole, reaktor, průtokový reaktor

Číslo patentu

306337

Datum zápisu

26.10.2016

Datum skončení platnosti

26.10.2019

Vlastník

VUT v Brně - 100%

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www