Patent detail

Způsob výroby sekundárních polyolů a jejich použití

FIGALLA, S. PETRŮJ, J.

Patent type

Patent

Abstract

Způsob výroby sekundárních polyolů recyklací druhotných surovin s obsahem odpadových polyisokyanurátových (PIR) pěn spočívá v tom, že nadrcené odpadové PIR pěny se smísí s polymery na bázi polyesterů, načež se tato směs řízenou glycerolýzou v mikrovlnném poli podrobuje směsné katalytické depolymeraci, při které sledem probíhajících alkoholýzních a transesterifikačních reakcí vzniká sekundární polyol ve formě homogenního kapalného produktu.

Keywords

Polyol; recyklace polyurethanových pěn; termoizolační pěna; alkoholýza; mikrovlnná depolymerace

Patent number

305739

Date of registration

13.01.2016

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents