Detail patentu

Způsob výroby sekundárních polyolů a jejich použití

FIGALLA, S. PETRŮJ, J.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob výroby sekundárních polyolů recyklací druhotných surovin s obsahem odpadových polyisokyanurátových (PIR) pěn spočívá v tom, že nadrcené odpadové PIR pěny se smísí s polymery na bázi polyesterů, načež se tato směs řízenou glycerolýzou v mikrovlnném poli podrobuje směsné katalytické depolymeraci, při které sledem probíhajících alkoholýzních a transesterifikačních reakcí vzniká sekundární polyol ve formě homogenního kapalného produktu.

Klíčová slova

Polyol; recyklace polyurethanových pěn; termoizolační pěna; alkoholýza; mikrovlnná depolymerace

Číslo patentu

305739

Datum zápisu

13.01.2016

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www