Product detail

Universální peristaltická pumpa

DOSTÁL, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Universální počítačem řízená peristaltická pumpa byla navržena pro celou řadu aplikací souvisejících s mikroskopií. Především pro doplňování libovolného média do blízkosti pozorovaného vzorku. Pumpa nachází užití při transportu média při pozorování s water dipping objektivy a s objektivy vysokých numerických apertur. Mimo jiné ji lze použít i pro výměnu média v kultivační komůrce. Sestava se skládá z pumpy, řídící jednotky a z stejnosměrného napěťového zdroje. Parametry čerpání lze řídit ze softwaru, který byl pro ni navržen.

Keywords

pumpa, mikroskopie, objektiv, počítačové řízení, kultivační komůrka

Create date

12.12.2016

Location

Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno

Documents