Detail produktu

Universální peristaltická pumpa

DOSTÁL, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Universální počítačem řízená peristaltická pumpa byla navržena pro celou řadu aplikací souvisejících s mikroskopií. Především pro doplňování libovolného média do blízkosti pozorovaného vzorku. Pumpa nachází užití při transportu média při pozorování s water dipping objektivy a s objektivy vysokých numerických apertur. Mimo jiné ji lze použít i pro výměnu média v kultivační komůrce. Sestava se skládá z pumpy, řídící jednotky a z stejnosměrného napěťového zdroje. Parametry čerpání lze řídit ze softwaru, který byl pro ni navržen.

Klíčová slova

pumpa, mikroskopie, objektiv, počítačové řízení, kultivační komůrka

Datum vzniku

12.12.2016

Umístění

Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty