Publication detail

Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu

Original Title

Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu

Czech Title

Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu

Language

cs

Original Abstract

Soudobá česká a evropská architektura se potýká s nedostatkem témat. Ve srovnání s předchozím vývojem přinesla soudobá politická kultura praktické vyprázdnění veřejného prostoru od většiny ideologií. Paradoxní důsledky tohoto politicky ozdravujícího stavu zažívá také dnešní architektura, jako jeden z nejvýznamnějších konstituentů veřejného prostoru a veřejné kultury. Zredukovala okruh svých témat a obsahů na to, co je přijatelné pro všechny. Politická korektnost jako nosná idea soudobého veřejného života tak v architektuře paradoxně vede k redukci forem a diverzity výrazu. Architektura hlavního proudu ve stylu formálního minimalismu je tedy také minimalismem ve smyslu snahy o ideový obsah.

Czech abstract

Soudobá česká a evropská architektura se potýká s nedostatkem témat. Ve srovnání s předchozím vývojem přinesla soudobá politická kultura praktické vyprázdnění veřejného prostoru od většiny ideologií. Paradoxní důsledky tohoto politicky ozdravujícího stavu zažívá také dnešní architektura, jako jeden z nejvýznamnějších konstituentů veřejného prostoru a veřejné kultury. Zredukovala okruh svých témat a obsahů na to, co je přijatelné pro všechny. Politická korektnost jako nosná idea soudobého veřejného života tak v architektuře paradoxně vede k redukci forem a diverzity výrazu. Architektura hlavního proudu ve stylu formálního minimalismu je tedy také minimalismem ve smyslu snahy o ideový obsah.

BibTex


@inproceedings{BUT128930,
 author="Jan {Obrtlík}",
 title="Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu",
 annote="Soudobá česká a evropská architektura se potýká s nedostatkem témat. Ve srovnání s předchozím vývojem přinesla soudobá politická kultura praktické vyprázdnění veřejného prostoru od většiny ideologií. Paradoxní důsledky tohoto politicky ozdravujícího stavu zažívá také dnešní architektura, jako jeden z nejvýznamnějších konstituentů veřejného prostoru a veřejné kultury. Zredukovala okruh svých témat a obsahů na to, co je přijatelné pro všechny. Politická korektnost jako nosná idea soudobého veřejného života tak v architektuře paradoxně vede k redukci forem a diverzity výrazu. Architektura hlavního proudu ve stylu formálního minimalismu je tedy také minimalismem ve smyslu snahy o ideový obsah.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 booktitle="8th Architecture in Perspective",
 chapter="128930",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 year="2016",
 month="october",
 pages="13--14",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 type="conference paper"
}