Detail publikace

Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu

OBRTLÍK, J.

Originální název

Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu

Český název

Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu

Anglický název

Political Correctness and its Influence on Contemporary Architecture

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Soudobá česká a evropská architektura se potýká s nedostatkem témat. Ve srovnání s předchozím vývojem přinesla soudobá politická kultura praktické vyprázdnění veřejného prostoru od většiny ideologií. Paradoxní důsledky tohoto politicky ozdravujícího stavu zažívá také dnešní architektura, jako jeden z nejvýznamnějších konstituentů veřejného prostoru a veřejné kultury. Zredukovala okruh svých témat a obsahů na to, co je přijatelné pro všechny. Politická korektnost jako nosná idea soudobého veřejného života tak v architektuře paradoxně vede k redukci forem a diverzity výrazu. Architektura hlavního proudu ve stylu formálního minimalismu je tedy také minimalismem ve smyslu snahy o ideový obsah.

Český abstrakt

Soudobá česká a evropská architektura se potýká s nedostatkem témat. Ve srovnání s předchozím vývojem přinesla soudobá politická kultura praktické vyprázdnění veřejného prostoru od většiny ideologií. Paradoxní důsledky tohoto politicky ozdravujícího stavu zažívá také dnešní architektura, jako jeden z nejvýznamnějších konstituentů veřejného prostoru a veřejné kultury. Zredukovala okruh svých témat a obsahů na to, co je přijatelné pro všechny. Politická korektnost jako nosná idea soudobého veřejného života tak v architektuře paradoxně vede k redukci forem a diverzity výrazu. Architektura hlavního proudu ve stylu formálního minimalismu je tedy také minimalismem ve smyslu snahy o ideový obsah.

Anglický abstrakt

Contemporary Czech and European architecture is struggling a lack of topics. Contemporary political culture in comparison with past development has brought a practical emptiness of the public space from majority of ideologies. Also contemporary architecture, as one of the most important constituents of public space and public culture, experiences the paradoxical consequencies of this politically healing status. It has reduced the borders of its topics and contents to what is acceptable for all. Political correctness as a bearing idea of contemporary public life leads in the architecture paradoxically to a reduction of forms and expression diversity. The main-stream architecture in formal minimalist style is thus minimalist also in the sense of effort for idea content.

Klíčová slova

soudobá architektura; minimalismus; politická korektnost;

Vydáno

13.10.2016

Nakladatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-3940-0

Kniha

8th Architecture in Perspective

Číslo edice

1.

Strany od

13

Strany do

14

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT128930,
 author="Jan {Obrtlík}",
 title="Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu",
 annote="Soudobá česká a evropská architektura se potýká s nedostatkem témat. Ve srovnání s předchozím vývojem přinesla soudobá politická kultura praktické vyprázdnění veřejného prostoru od většiny ideologií. Paradoxní důsledky tohoto politicky ozdravujícího stavu zažívá také dnešní architektura, jako jeden z nejvýznamnějších konstituentů veřejného prostoru a veřejné kultury. Zredukovala okruh svých témat a obsahů na to, co je přijatelné pro všechny. Politická korektnost jako nosná idea soudobého veřejného života tak v architektuře paradoxně vede k redukci forem a diverzity výrazu. Architektura hlavního proudu ve stylu formálního minimalismu je tedy také minimalismem ve smyslu snahy o ideový obsah.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 booktitle="8th Architecture in Perspective",
 chapter="128930",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 year="2016",
 month="october",
 pages="13--14",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 type="conference paper"
}