Detail publikace

Proměna příměstkých venkovských sídel

FERENC, J.

Originální název

Proměna příměstkých venkovských sídel

Český název

Proměna příměstkých venkovských sídel

Anglický název

The transformation of Rural Settlements in the Urban Fringe

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Většina českých, moravských a slezských venkovských obcí se potýká s vleklými problémy, mezi které patří oslabení jejich primární agrární funkce (a neatraktivita takového způsobu obživy pro mladší generace), změna složení obyvatelstva (odchod původních obyvatel do měst a příchod "obyvatel na přespání"), snížená kupní síla vesnice (v důsledku nízkých platův zemědělství či místní malovýrobě a nedostatku jiných pracovních příležitostí), nedostačující dopravní infrastruktura, nevyjasněné majetkové vztahy, ztráta vlastní identity vinou blízkosti jádrového města a neřízená suburbanizace, která proměnuje vsi i jejich okolí.

Český abstrakt

Většina českých, moravských a slezských venkovských obcí se potýká s vleklými problémy, mezi které patří oslabení jejich primární agrární funkce (a neatraktivita takového způsobu obživy pro mladší generace), změna složení obyvatelstva (odchod původních obyvatel do měst a příchod "obyvatel na přespání"), snížená kupní síla vesnice (v důsledku nízkých platův zemědělství či místní malovýrobě a nedostatku jiných pracovních příležitostí), nedostačující dopravní infrastruktura, nevyjasněné majetkové vztahy, ztráta vlastní identity vinou blízkosti jádrového města a neřízená suburbanizace, která proměnuje vsi i jejich okolí.

Anglický abstrakt

Most Czech, Moravian and Silesian villages face chronical problems, including the weakening of their primary agricultural functions (and the fact that thist type of economic activity does not appeal to the younger generations), changes in the population structure (the original population leaving for the city and new residents coming, who only return home to sleep), lower purchasing power of the village (due to low wages in the agricultural sector and in small local buisnesses, along with shortages of jobs), insufficient transport infrastructure, unclear ownership relations, loss of identity due to the proximity of the urban core, and uncontrolled suburbanisation transforming villages and their surroundings.

Klíčová slova

Urbanismus, příměstká sídla, venkov, vesnice, venskovská sídla, věda

Rok RIV

2015

Vydáno

08.07.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5217-6

Kniha

Sborník příspěvků PhD Worskhop 2015

Strany od

32

Strany do

35

Strany počet

4

URL

BibTex


@inproceedings{BUT124642,
 author="Jonáš {Ferenc}",
 title="Proměna příměstkých venkovských sídel",
 annote="Většina českých, moravských a slezských venkovských obcí se potýká s vleklými problémy, mezi které patří oslabení jejich primární agrární funkce (a neatraktivita takového způsobu obživy pro mladší generace), změna složení obyvatelstva (odchod původních obyvatel do měst a příchod "obyvatel na přespání"), snížená kupní síla vesnice (v důsledku nízkých platův zemědělství či místní malovýrobě a nedostatku jiných pracovních příležitostí), nedostačující dopravní infrastruktura, nevyjasněné majetkové vztahy, ztráta vlastní identity vinou blízkosti jádrového města a neřízená suburbanizace, která proměnuje vsi i jejich okolí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 booktitle="Sborník příspěvků PhD Worskhop 2015",
 chapter="124642",
 doi="10.13164/PHD.FA2015.7",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 year="2015",
 month="july",
 pages="32--35",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 type="conference paper"
}