Product detail

Modul ventilační turbíny AR

MALÁŠEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Modul ventilační turbíny R sestává z ventilátoru, ze segmentového uzávěru a z upravené ventilační turbíny - s cílem kvalitního větrání budov při nízkých rychlostech větru a úspory tepla v budovách při vysokých rychlostech větru.

Keywords

Ventilační turbína, ventilátor, segmentový uzávěr, regulace, tok vzduchu, potrubí, ventilace.

Create date

12.09.2015

Location

Brno, Kolejní 4, místnost E530.

Documents