Detail produktu

Modul ventilační turbíny AR

MALÁŠEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Modul ventilační turbíny R sestává z ventilátoru, ze segmentového uzávěru a z upravené ventilační turbíny - s cílem kvalitního větrání budov při nízkých rychlostech větru a úspory tepla v budovách při vysokých rychlostech větru.

Klíčová slova

Ventilační turbína, ventilátor, segmentový uzávěr, regulace, tok vzduchu, potrubí, ventilace.

Datum vzniku

12.09.2015

Umístění

Brno, Kolejní 4, místnost E530.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty