Publication detail

Heart Rate Variability Analysed by Poincaré Plot in Patients with Metabolic Syndrome

KUBIČKOVÁ, A. KOZUMPLÍK, J. NOVÁKOVÁ, Z. PLACHÝ, M. JURÁK, P. LIPOLDOVÁ, J.

Original Title

Heart Rate Variability Analysed by Poincaré Plot in Patients with Metabolic Syndrome

Czech Title

Variabilita srdečního rytmu analyzovaná Poincarého grafem u pacientů s metabolickým syndromem

English Title

Heart Rate Variability Analysed by Poincaré Plot in Patients with Metabolic Syndrome

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Introduction: The SD1 and SD2 indexes (standard deviations in two orthogonal directions of the Poincaré plot) carry similar information to the spectral density power of the high and low frequency bands but have the advantage of easier calculation and lesser stationarity dependence. Methods: ECG signals from metabolic syndrome (MetS) and control group patients during tilt table test under controlled breathing (20 breaths/minute) were obtained. SD1, SD2, SDRR (standard deviation of RR intervals) and RMSSD (root mean square of successive differences of RR intervals) were evaluated for 31 control group and 33 MetS subjects. Results: Statistically significant lower values were observed in MetS patients in supine position (SD1: p=0.03, SD2: p=0.002, SDRR: p=0.006, RMSSD: p=0.01) and during tilt (SD2: p=0.004, SDRR: p=0.007). Conclusion: SD1 and SD2 combining the advantages of time and frequency domain methods, distinguish successfully between MetS and control subjects.

Czech abstract

Úvod: SD1 a SD2 indexy (směrodatné odchylky ve dvou kolmých směrech Poincarého grafu) nesou podobnou informaci jako spektrální hustota výkonu ve vysokém a nízkém frekvenčním pásmu, ale mají výhodu snadnějšího výpočtu a menší závislosti na stacionaritě signálu. Metody: EKG signály ze skupiny s metabolickým syndromem (MetS) a kontrolní skupiny pacientů bily zaznamenány během testu s nakloněnou plošinou při kontrolovaném dýchaní (20 nádechů/minutu). SD1, SD2, SDRR (směrodatná odchylka intervalů RR) a RMSSD (střední kvadrát po sobě jdoucích rozdílů intervalů RR) bily hodnoceny pro 31 zdravých subjektů kontrolní skupiny a 33 subjektů s MetS. Výsledky: Statisticky významně nižší hodnoty byly pozorovány u MetS pacientů v klidové poloze (SD1: p=0,03, SD2: p=0,002, SDRR: p=0,006, RMSSD: p=0,01) a během naklonění plošiny (SD2: p=0,004, SDRR: p=0,007). Závěr: Indexy SD1 a SD2 kombinující výhody metod v časové a frekvenční oblasti rozlišují úspěšně mezi MetS a kontrolní skupinou.

English abstract

Introduction: The SD1 and SD2 indexes (standard deviations in two orthogonal directions of the Poincaré plot) carry similar information to the spectral density power of the high and low frequency bands but have the advantage of easier calculation and lesser stationarity dependence. Methods: ECG signals from metabolic syndrome (MetS) and control group patients during tilt table test under controlled breathing (20 breaths/minute) were obtained. SD1, SD2, SDRR (standard deviation of RR intervals) and RMSSD (root mean square of successive differences of RR intervals) were evaluated for 31 control group and 33 MetS subjects. Results: Statistically significant lower values were observed in MetS patients in supine position (SD1: p=0.03, SD2: p=0.002, SDRR: p=0.006, RMSSD: p=0.01) and during tilt (SD2: p=0.004, SDRR: p=0.007). Conclusion: SD1 and SD2 combining the advantages of time and frequency domain methods, distinguish successfully between MetS and control subjects.

Keywords

heart rate variability; metabolic syndrome; Poincaré plot; tilt table test; controlled breathing

Released

01.01.2016

Publisher

Churchill Livingstone

Pages from

23

Pages to

28

Pages count

6

URL

BibTex


@article{BUT117981,
 author="Alena {Kubičková} and Jiří {Kozumplík} and Zuzana {Nováková} and Martin {Plachý} and Pavel {Jurák} and Jolana {Lipoldová}",
 title="Heart Rate Variability Analysed by Poincaré Plot in Patients with Metabolic Syndrome",
 annote="Introduction: The SD1 and SD2 indexes (standard deviations in two orthogonal directions of the Poincaré plot) carry similar information to the spectral density power of the high and low frequency bands but have the advantage of easier calculation and lesser stationarity dependence.
Methods: ECG signals from metabolic syndrome (MetS) and control group patients during tilt table test under controlled breathing (20 breaths/minute) were obtained. SD1, SD2, SDRR (standard deviation of RR intervals) and RMSSD (root mean square of successive differences of RR intervals) were evaluated for 31 control group and 33 MetS subjects.
Results: Statistically significant lower values were observed in MetS patients in supine position (SD1: p=0.03, SD2: p=0.002, SDRR: p=0.006, RMSSD: p=0.01) and during tilt (SD2: p=0.004, SDRR: p=0.007). 
Conclusion: SD1 and SD2 combining the advantages of time and frequency domain methods, distinguish successfully between MetS and control subjects.",
 address="Churchill Livingstone",
 chapter="117981",
 doi="10.1016/j.jelectrocard.2015.11.004",
 howpublished="print",
 institution="Churchill Livingstone",
 number="1",
 volume="49",
 year="2016",
 month="january",
 pages="23--28",
 publisher="Churchill Livingstone",
 type="journal article"
}