Detail publikace

Variabilita srdečního rytmu analyzovaná Poincarého grafem u pacientů s metabolickým syndromem

KUBIČKOVÁ, A. KOZUMPLÍK, J. NOVÁKOVÁ, Z. PLACHÝ, M. JURÁK, P. LIPOLDOVÁ, J.

Originální název

Heart Rate Variability Analysed by Poincaré Plot in Patients with Metabolic Syndrome

Český název

Variabilita srdečního rytmu analyzovaná Poincarého grafem u pacientů s metabolickým syndromem

Anglický název

Heart Rate Variability Analysed by Poincaré Plot in Patients with Metabolic Syndrome

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Introduction: The SD1 and SD2 indexes (standard deviations in two orthogonal directions of the Poincaré plot) carry similar information to the spectral density power of the high and low frequency bands but have the advantage of easier calculation and lesser stationarity dependence. Methods: ECG signals from metabolic syndrome (MetS) and control group patients during tilt table test under controlled breathing (20 breaths/minute) were obtained. SD1, SD2, SDRR (standard deviation of RR intervals) and RMSSD (root mean square of successive differences of RR intervals) were evaluated for 31 control group and 33 MetS subjects. Results: Statistically significant lower values were observed in MetS patients in supine position (SD1: p=0.03, SD2: p=0.002, SDRR: p=0.006, RMSSD: p=0.01) and during tilt (SD2: p=0.004, SDRR: p=0.007). Conclusion: SD1 and SD2 combining the advantages of time and frequency domain methods, distinguish successfully between MetS and control subjects.

Český abstrakt

Úvod: SD1 a SD2 indexy (směrodatné odchylky ve dvou kolmých směrech Poincarého grafu) nesou podobnou informaci jako spektrální hustota výkonu ve vysokém a nízkém frekvenčním pásmu, ale mají výhodu snadnějšího výpočtu a menší závislosti na stacionaritě signálu. Metody: EKG signály ze skupiny s metabolickým syndromem (MetS) a kontrolní skupiny pacientů bily zaznamenány během testu s nakloněnou plošinou při kontrolovaném dýchaní (20 nádechů/minutu). SD1, SD2, SDRR (směrodatná odchylka intervalů RR) a RMSSD (střední kvadrát po sobě jdoucích rozdílů intervalů RR) bily hodnoceny pro 31 zdravých subjektů kontrolní skupiny a 33 subjektů s MetS. Výsledky: Statisticky významně nižší hodnoty byly pozorovány u MetS pacientů v klidové poloze (SD1: p=0,03, SD2: p=0,002, SDRR: p=0,006, RMSSD: p=0,01) a během naklonění plošiny (SD2: p=0,004, SDRR: p=0,007). Závěr: Indexy SD1 a SD2 kombinující výhody metod v časové a frekvenční oblasti rozlišují úspěšně mezi MetS a kontrolní skupinou.

Anglický abstrakt

Introduction: The SD1 and SD2 indexes (standard deviations in two orthogonal directions of the Poincaré plot) carry similar information to the spectral density power of the high and low frequency bands but have the advantage of easier calculation and lesser stationarity dependence. Methods: ECG signals from metabolic syndrome (MetS) and control group patients during tilt table test under controlled breathing (20 breaths/minute) were obtained. SD1, SD2, SDRR (standard deviation of RR intervals) and RMSSD (root mean square of successive differences of RR intervals) were evaluated for 31 control group and 33 MetS subjects. Results: Statistically significant lower values were observed in MetS patients in supine position (SD1: p=0.03, SD2: p=0.002, SDRR: p=0.006, RMSSD: p=0.01) and during tilt (SD2: p=0.004, SDRR: p=0.007). Conclusion: SD1 and SD2 combining the advantages of time and frequency domain methods, distinguish successfully between MetS and control subjects.

Klíčová slova

variabilita srdečního rytmu; metabolický syndrom; Poincarého graf; test s nakloněnou plošinou; kontrolované dýchaní

Vydáno

01.01.2016

Nakladatel

Churchill Livingstone

Strany od

23

Strany do

28

Strany počet

6

URL

BibTex


@article{BUT117981,
 author="Alena {Kubičková} and Jiří {Kozumplík} and Zuzana {Nováková} and Martin {Plachý} and Pavel {Jurák} and Jolana {Lipoldová}",
 title="Heart Rate Variability Analysed by Poincaré Plot in Patients with Metabolic Syndrome",
 annote="Introduction: The SD1 and SD2 indexes (standard deviations in two orthogonal directions of the Poincaré plot) carry similar information to the spectral density power of the high and low frequency bands but have the advantage of easier calculation and lesser stationarity dependence.
Methods: ECG signals from metabolic syndrome (MetS) and control group patients during tilt table test under controlled breathing (20 breaths/minute) were obtained. SD1, SD2, SDRR (standard deviation of RR intervals) and RMSSD (root mean square of successive differences of RR intervals) were evaluated for 31 control group and 33 MetS subjects.
Results: Statistically significant lower values were observed in MetS patients in supine position (SD1: p=0.03, SD2: p=0.002, SDRR: p=0.006, RMSSD: p=0.01) and during tilt (SD2: p=0.004, SDRR: p=0.007). 
Conclusion: SD1 and SD2 combining the advantages of time and frequency domain methods, distinguish successfully between MetS and control subjects.",
 address="Churchill Livingstone",
 chapter="117981",
 doi="10.1016/j.jelectrocard.2015.11.004",
 howpublished="print",
 institution="Churchill Livingstone",
 number="1",
 volume="49",
 year="2016",
 month="january",
 pages="23--28",
 publisher="Churchill Livingstone",
 type="journal article"
}