Publication detail

Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.

Original Title

Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.

Czech Title

Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá aplikací metody akustické emise za účelem detekce a hodnocení raných stádií cyklického poškozování. Jedná se zejména o různé projevy cyklické plastické deformace, která vede k tvorbě skluzových pásem a mikrotrhlin. Pro účely této práce byla vybrána reaktorová Cr-Ni-Mo-V nízkolegovaná ocel. Signál akustické emise byl korelován s mechanismy plastické deformace a změnami zatěžovací (rezonanční) frekvence zkušebního vzorku zatěžovaného na únavovém zařízení RUMUL. Práce je také zaměřena na analýzu signálu akustické emise při otevírání a zavírání trhliny.

Czech abstract

Práce se zabývá aplikací metody akustické emise za účelem detekce a hodnocení raných stádií cyklického poškozování. Jedná se zejména o různé projevy cyklické plastické deformace, která vede k tvorbě skluzových pásem a mikrotrhlin. Pro účely této práce byla vybrána reaktorová Cr-Ni-Mo-V nízkolegovaná ocel. Signál akustické emise byl korelován s mechanismy plastické deformace a změnami zatěžovací (rezonanční) frekvence zkušebního vzorku zatěžovaného na únavovém zařízení RUMUL. Práce je také zaměřena na analýzu signálu akustické emise při otevírání a zavírání trhliny.

Documents

BibTex


@article{BUT115642,
 author="František {Vlašic} and Pavel {Mazal}",
 title="Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.",
 annote="Práce se zabývá aplikací metody akustické emise za účelem detekce a hodnocení raných stádií cyklického poškozování. Jedná se zejména o různé projevy cyklické plastické deformace, která vede k tvorbě skluzových pásem a mikrotrhlin. Pro účely této práce byla vybrána reaktorová Cr-Ni-Mo-V nízkolegovaná ocel. Signál akustické emise byl korelován s mechanismy plastické deformace a změnami zatěžovací (rezonanční) frekvence zkušebního vzorku zatěžovaného na únavovém zařízení RUMUL. Práce je také zaměřena na analýzu signálu akustické emise při otevírání a zavírání trhliny.",
 address="AF POWER agency a.s.",
 chapter="115642",
 howpublished="print",
 institution="AF POWER agency a.s.",
 number="3",
 volume="9",
 year="2015",
 month="june",
 pages="98--100",
 publisher="AF POWER agency a.s.",
 type="journal article - other"
}