Detail publikace

Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.

MAZAL, P. VLAŠIC, F.

Originální název

Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.

Český název

Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá aplikací metody akustické emise za účelem detekce a hodnocení raných stádií cyklického poškozování. Jedná se zejména o různé projevy cyklické plastické deformace, která vede k tvorbě skluzových pásem a mikrotrhlin. Pro účely této práce byla vybrána reaktorová Cr-Ni-Mo-V nízkolegovaná ocel. Signál akustické emise byl korelován s mechanismy plastické deformace a změnami zatěžovací (rezonanční) frekvence zkušebního vzorku zatěžovaného na únavovém zařízení RUMUL. Práce je také zaměřena na analýzu signálu akustické emise při otevírání a zavírání trhliny.

Český abstrakt

Práce se zabývá aplikací metody akustické emise za účelem detekce a hodnocení raných stádií cyklického poškozování. Jedná se zejména o různé projevy cyklické plastické deformace, která vede k tvorbě skluzových pásem a mikrotrhlin. Pro účely této práce byla vybrána reaktorová Cr-Ni-Mo-V nízkolegovaná ocel. Signál akustické emise byl korelován s mechanismy plastické deformace a změnami zatěžovací (rezonanční) frekvence zkušebního vzorku zatěžovaného na únavovém zařízení RUMUL. Práce je také zaměřena na analýzu signálu akustické emise při otevírání a zavírání trhliny.

Klíčová slova

únavové vlastnosti, akustická emise, iniciace trhlin, reaktorová ocel

Rok RIV

2015

Vydáno

23.06.2015

Nakladatel

AF POWER agency a.s.

Místo

Praha

Strany od

98

Strany do

100

Strany počet

3

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT115642,
 author="František {Vlašic} and Pavel {Mazal}",
 title="Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.",
 annote="Práce se zabývá aplikací metody akustické emise za účelem detekce a hodnocení raných stádií cyklického poškozování. Jedná se zejména o různé projevy cyklické plastické deformace, která vede k tvorbě skluzových pásem a mikrotrhlin. Pro účely této práce byla vybrána reaktorová Cr-Ni-Mo-V nízkolegovaná ocel. Signál akustické emise byl korelován s mechanismy plastické deformace a změnami zatěžovací (rezonanční) frekvence zkušebního vzorku zatěžovaného na únavovém zařízení RUMUL. Práce je také zaměřena na analýzu signálu akustické emise při otevírání a zavírání trhliny.",
 address="AF POWER agency a.s.",
 chapter="115642",
 howpublished="print",
 institution="AF POWER agency a.s.",
 number="3",
 volume="9",
 year="2015",
 month="june",
 pages="98--100",
 publisher="AF POWER agency a.s.",
 type="journal article - other"
}