Patent detail

Optický tribometr

GALDA, M. ŠPERKA, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká optického tribometru, ve kterém se v komoře s regulovatelným tlakem a teplotou v zorném poli mikroskopu odvaluje ocelová kulička po spodní straně skleněného disku. Hlavním účelem přístroje je zjišťování tribologických vlastností chladících médií, tedy zkapalněných plynů, a jejich směsí s běžnými mazivy. Zařízení umožňuje měření tloušťky mazací vrstvy, vznikající v kontaktu mezi diskem a kuličkou, v řádů nanometrů pomocí optické interferenční metody.

Keywords

tloušťka vrstvy, elastohydrodynamika, mazání kompresorů

Patent number

26573

Date of registration

06.03.2014

Date of expiry

19.11.2017

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www

Documents