Publication detail

Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders

KULOVANÁ, T. VEJMELKOVÁ, E. KEPPERT, M. ROVNANÍKOVÁ, P. ONDRÁČEK, M. KERŠNER, Z. ČERNÝ, R.

Original Title

Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders

Czech Title

Technologie provzdušněného betonu jako účinný nástroj pro zvýšení limitů obsahu cihelného prachu ve směsných pojivech na bázi Portlandského cementu

English Title

Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The article deals with the application of waste brick powder as a partial replacement of Portlands cement in air-entrained concrete. The results of complex analysis of material properties of the concretes, including the basic mechanical and fracture-mechanical properties, hygric and thermal properties, freeze/thaw resistance, deicing salt resistance have shown that the effective limit for the use of waste brick powder in analysed concrete was 40%..

Czech abstract

Článek se zabývá aplikací odpadního cihlového prachu jako částečné náhrady Portlandského cementu v provzdušněném betonu. Výsledky komplexní analýzy materiálových vlastností betonů, včetně základních mechanických a lomově-mechanických vlastností, vlhkostních a tepelných vlastností, odolnost proti zmrazování / rozmrazování, odolnost proti rozmrazovacím solím ukázaly , že efektivní limit pro využití odpadního cihlového prášku v analyzovaném betonu byl 40%.

English abstract

The article deals with the application of waste brick powder as a partial replacement of Portlands cement in air-entrained concrete. The results of complex analysis of material properties of the concretes, including the basic mechanical and fracture-mechanical properties, hygric and thermal properties, freeze/thaw resistance, deicing salt resistance have shown that the effective limit for the use of waste brick powder in analysed concrete was 40%..

Keywords

air-entrained concrete, waste brick powder, mechanical parameters, hygric properties, thermal properties, durability

RIV year

2015

Released

20.02.2015

Publisher

Wydavnictvo Naukowe AKAPIT

Location

Kraków, Polsko

Pages from

11

Pages to

24

Pages count

14

BibTex


@article{BUT113451,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Tereza {Kulovaná} and Eva {Vejmelková} and Martin {Keppert} and Michal {Ondráček} and Zbyněk {Keršner} and Robert {Černý}",
 title="Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders",
 annote="The article deals with the application of waste brick powder as a partial replacement of Portlands cement in air-entrained concrete. The results of complex analysis of material properties of the concretes, including the basic mechanical and fracture-mechanical properties, hygric and thermal properties, freeze/thaw resistance, deicing salt resistance have shown that the effective limit for the use of waste brick powder in analysed concrete was 40%..",
 address="Wydavnictvo Naukowe AKAPIT",
 chapter="113451",
 howpublished="print",
 institution="Wydavnictvo Naukowe AKAPIT",
 number="1",
 volume="XX/LXXXII",
 year="2015",
 month="february",
 pages="11--24",
 publisher="Wydavnictvo Naukowe AKAPIT",
 type="journal article"
}