Detail publikace

Technologie provzdušněného betonu jako účinný nástroj pro zvýšení limitů obsahu cihelného prachu ve směsných pojivech na bázi Portlandského cementu

KULOVANÁ, T. VEJMELKOVÁ, E. KEPPERT, M. ROVNANÍKOVÁ, P. ONDRÁČEK, M. KERŠNER, Z. ČERNÝ, R.

Originální název

Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders

Český název

Technologie provzdušněného betonu jako účinný nástroj pro zvýšení limitů obsahu cihelného prachu ve směsných pojivech na bázi Portlandského cementu

Anglický název

Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article deals with the application of waste brick powder as a partial replacement of Portlands cement in air-entrained concrete. The results of complex analysis of material properties of the concretes, including the basic mechanical and fracture-mechanical properties, hygric and thermal properties, freeze/thaw resistance, deicing salt resistance have shown that the effective limit for the use of waste brick powder in analysed concrete was 40%..

Český abstrakt

Článek se zabývá aplikací odpadního cihlového prachu jako částečné náhrady Portlandského cementu v provzdušněném betonu. Výsledky komplexní analýzy materiálových vlastností betonů, včetně základních mechanických a lomově-mechanických vlastností, vlhkostních a tepelných vlastností, odolnost proti zmrazování / rozmrazování, odolnost proti rozmrazovacím solím ukázaly , že efektivní limit pro využití odpadního cihlového prášku v analyzovaném betonu byl 40%.

Anglický abstrakt

The article deals with the application of waste brick powder as a partial replacement of Portlands cement in air-entrained concrete. The results of complex analysis of material properties of the concretes, including the basic mechanical and fracture-mechanical properties, hygric and thermal properties, freeze/thaw resistance, deicing salt resistance have shown that the effective limit for the use of waste brick powder in analysed concrete was 40%..

Klíčová slova

provzdušněný beton, odpadní cihlový prach, mechanické parametry, vlhkostní vlastnosti, tepelné vlastnosti, trvanlivost

Rok RIV

2015

Vydáno

20.02.2015

Nakladatel

Wydavnictvo Naukowe AKAPIT

Místo

Kraków, Polsko

Strany od

11

Strany do

24

Strany počet

14

BibTex


@article{BUT113451,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Tereza {Kulovaná} and Eva {Vejmelková} and Martin {Keppert} and Michal {Ondráček} and Zbyněk {Keršner} and Robert {Černý}",
 title="Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders",
 annote="The article deals with the application of waste brick powder as a partial replacement of Portlands cement in air-entrained concrete. The results of complex analysis of material properties of the concretes, including the basic mechanical and fracture-mechanical properties, hygric and thermal properties, freeze/thaw resistance, deicing salt resistance have shown that the effective limit for the use of waste brick powder in analysed concrete was 40%..",
 address="Wydavnictvo Naukowe AKAPIT",
 chapter="113451",
 howpublished="print",
 institution="Wydavnictvo Naukowe AKAPIT",
 number="1",
 volume="XX/LXXXII",
 year="2015",
 month="february",
 pages="11--24",
 publisher="Wydavnictvo Naukowe AKAPIT",
 type="journal article"
}