Product detail

Spalinovod s řízeným dělením proudu spalin pro parní kotel s předřazenou spalovací turbínou

POSPÍŠIL, J. CAHA, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Spaliny z GT jsou vedeny spalinovým traktem s dělením proudu spalin. První proud spalin vstupuje do hořákové skříně, kde jsou umístěny hořáky. Spaliny zde díky dostatečnému obsahu kyslíku slouží jako náhrada spalovacího vzduchu. Druhý proud spalin vstupuje do horního tahu kotle. Důvodem pro rozdělení je neúměrně vysoká tlaková ztráta při jednoproudém toku spalin do hořákové skříně. Základní výhodou řešení je možnost nezávislého provozu kotle a turbíny. Pro řízení proudů spalin je instalována divertorová klapka s dvojicí ventilátorů těsnícího vzduchu a bypassový komín.

Keywords

spalovací turbína, spalinovod

Create date

20.03.2014

Location

SYNTHOS Kralupy

www

Documents