Detail produktu

Spalinovod s řízeným dělením proudu spalin pro parní kotel s předřazenou spalovací turbínou

POSPÍŠIL, J. CAHA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Spaliny z GT jsou vedeny spalinovým traktem s dělením proudu spalin. První proud spalin vstupuje do hořákové skříně, kde jsou umístěny hořáky. Spaliny zde díky dostatečnému obsahu kyslíku slouží jako náhrada spalovacího vzduchu. Druhý proud spalin vstupuje do horního tahu kotle. Důvodem pro rozdělení je neúměrně vysoká tlaková ztráta při jednoproudém toku spalin do hořákové skříně. Základní výhodou řešení je možnost nezávislého provozu kotle a turbíny. Pro řízení proudů spalin je instalována divertorová klapka s dvojicí ventilátorů těsnícího vzduchu a bypassový komín.

Klíčová slova

spalovací turbína, spalinovod

Datum vzniku

20.03.2014

Umístění

SYNTHOS Kralupy

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty