Publication detail

Small, bumptious, dangerous? Confocal microscopy analysis of nanoparticles accumulation and migration to mesenchymal stromal cells and intracellular organels

SKOPALÍK, J. ČMIEL, V. SOLAŘ, J. HAVRDOVÁ, M. MAGRO, M. JUSTAN, I. POLÁKOVÁ, H. HRUŠKOVÁ, D. POLÁKOVÁ, K.

Original Title

Small, bumptious, dangerous? Confocal microscopy analysis of nanoparticles accumulation and migration to mesenchymal stromal cells and intracellular organels

Czech Title

Malé, drzé, nebezpečné? Analáza migrace nanočástic uvnitř mezenchymálních stromálních buněk a intracelulárních organels pomocí konfokální mikroskopie

English Title

Small, bumptious, dangerous? Confocal microscopy analysis of nanoparticles accumulation and migration to mesenchymal stromal cells and intracellular organels

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Confocal microscopy and advanced microscopy techniques are used for nanoparticles analysis. The nanoparticles accumulation and migration into the intracellular organels were researched. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks.

Czech abstract

Pro analýzu nanočástic byla využita konfokální mikroskopie a pokročilé mikroskopické techniky. Akumulace a migrace nanočástic v a do organel bylo středem pozornosti. Byly použity dvě fluorescenční barvy pro značení nanočástic a organel, následně byla použita kolokalizace k jejich oddělení ve 2D obrázcích i 3D řezech.

English abstract

Confocal microscopy and advanced microscopy techniques are used for nanoparticles analysis. The nanoparticles accumulation and migration into the intracellular organels were researched. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks.

Keywords

organels, nanoparticles, colocalization, confocal microscopy, mezenchymal cells

RIV year

2014

Released

09.09.2014

Location

Praha

ISBN

978-80-260-6720-7

Book

IMC 2014 PROCEEDINGS

Pages from

1376

Pages to

1377

Pages count

2

BibTex


@inproceedings{BUT110523,
  author="Josef {Skopalík} and Vratislav {Čmiel} and Jan {Solař} and Markéta {Havrdová} and Maxmiliano {Magro} and Ivan {Justan} and Helena {Poláková} and Dana {Hrušková} and Kateřina {Poláková}",
  title="Small, bumptious, dangerous? Confocal microscopy analysis of nanoparticles accumulation and migration to mesenchymal stromal cells and intracellular organels",
  annote="Confocal microscopy and advanced microscopy techniques are used for nanoparticles analysis. The nanoparticles accumulation and migration into the intracellular organels were researched. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks.",
  booktitle="IMC 2014 PROCEEDINGS",
  chapter="110523",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="september",
  pages="1376--1377",
  type="conference paper"
}