Detail publikace

Malé, drzé, nebezpečné? Analáza migrace nanočástic uvnitř mezenchymálních stromálních buněk a intracelulárních organels pomocí konfokální mikroskopie

SKOPALÍK, J. ČMIEL, V. SOLAŘ, J. HAVRDOVÁ, M. MAGRO, M. JUSTAN, I. POLÁKOVÁ, H. HRUŠKOVÁ, D. POLÁKOVÁ, K.

Originální název

Small, bumptious, dangerous? Confocal microscopy analysis of nanoparticles accumulation and migration to mesenchymal stromal cells and intracellular organels

Český název

Malé, drzé, nebezpečné? Analáza migrace nanočástic uvnitř mezenchymálních stromálních buněk a intracelulárních organels pomocí konfokální mikroskopie

Anglický název

Small, bumptious, dangerous? Confocal microscopy analysis of nanoparticles accumulation and migration to mesenchymal stromal cells and intracellular organels

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Confocal microscopy and advanced microscopy techniques are used for nanoparticles analysis. The nanoparticles accumulation and migration into the intracellular organels were researched. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks.

Český abstrakt

Pro analýzu nanočástic byla využita konfokální mikroskopie a pokročilé mikroskopické techniky. Akumulace a migrace nanočástic v a do organel bylo středem pozornosti. Byly použity dvě fluorescenční barvy pro značení nanočástic a organel, následně byla použita kolokalizace k jejich oddělení ve 2D obrázcích i 3D řezech.

Anglický abstrakt

Confocal microscopy and advanced microscopy techniques are used for nanoparticles analysis. The nanoparticles accumulation and migration into the intracellular organels were researched. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks.

Klíčová slova

organely, nanočástice, konfokální mikroskopie, kolokalizace, mezenchymální buňky

Rok RIV

2014

Vydáno

09.09.2014

Místo

Praha

ISBN

978-80-260-6720-7

Kniha

IMC 2014 PROCEEDINGS

Strany od

1376

Strany do

1377

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT110523,
  author="Josef {Skopalík} and Vratislav {Čmiel} and Jan {Solař} and Markéta {Havrdová} and Maxmiliano {Magro} and Ivan {Justan} and Helena {Poláková} and Dana {Hrušková} and Kateřina {Poláková}",
  title="Small, bumptious, dangerous? Confocal microscopy analysis of nanoparticles accumulation and migration to mesenchymal stromal cells and intracellular organels",
  annote="Confocal microscopy and advanced microscopy techniques are used for nanoparticles analysis. The nanoparticles accumulation and migration into the intracellular organels were researched. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks.",
  booktitle="IMC 2014 PROCEEDINGS",
  chapter="110523",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="september",
  pages="1376--1377",
  type="conference paper"
}