Publication detail

The phantom for optical coherence tomography - its use for perfusion analysis

ŠTOHANZLOVÁ, P. KOLÁŘ, R.

Original Title

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

Czech Title

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

English Title

The phantom for optical coherence tomography - its use for perfusion analysis

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.

Czech abstract

Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.

English abstract

This paper presents a perfusion phantom for optical coherence tomography. Fantom consists of a glass tube and semipermeable polypropylene hollow fiber, which make up the primary circuit. The aim of this study was to verify the assumption of inverse proportionality between flow and the area under the dilution curve. As the data source perfusion measurements on phantom with continuous flow in the primary circuit and a bolus of contrast medium was used. In this case Intralipid was used as a contrast medium. The measured data were processed by methods of image processing, in order to precisely align the individual images in the sequence and extract dilution curves from the area inside the fiber.

Keywords

optical coherence tomography; perfusion; phantom; contrast agent; dilution curve; area under the curve

RIV year

2014

Released

15.10.2014

Publisher

UBMI, VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Book

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Edition number

1

Pages from

61

Pages to

70

Pages count

10

BibTex


@inproceedings{BUT110085,
 author="Petra {Štohanzlová} and Radim {Kolář}",
 title="Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu",
 annote="Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.",
 address="UBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="110085",
 howpublished="print",
 institution="UBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="61--70",
 publisher="UBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}