Publication detail

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

Original Title

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

Czech Title

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.

Czech abstract

Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.

BibTex


@inproceedings{BUT110085,
 author="Petra {Štohanzlová} and Radim {Kolář}",
 title="Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu",
 annote="Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.",
 address="UBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="110085",
 howpublished="print",
 institution="UBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="61--70",
 publisher="UBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}