Detail publikace

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

ŠTOHANZLOVÁ, P. KOLÁŘ, R.

Originální název

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

Český název

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

Anglický název

The phantom for optical coherence tomography - its use for perfusion analysis

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.

Český abstrakt

Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.

Anglický abstrakt

This paper presents a perfusion phantom for optical coherence tomography. Fantom consists of a glass tube and semipermeable polypropylene hollow fiber, which make up the primary circuit. The aim of this study was to verify the assumption of inverse proportionality between flow and the area under the dilution curve. As the data source perfusion measurements on phantom with continuous flow in the primary circuit and a bolus of contrast medium was used. In this case Intralipid was used as a contrast medium. The measured data were processed by methods of image processing, in order to precisely align the individual images in the sequence and extract dilution curves from the area inside the fiber.

Klíčová slova

optická koherentní tomografie; perfuze; fantom; kontrastní látka; diluční křivka; plocha pod křivkou

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

UBMI, VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

1

Strany od

61

Strany do

70

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT110085,
 author="Petra {Štohanzlová} and Radim {Kolář}",
 title="Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu",
 annote="Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.",
 address="UBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="110085",
 howpublished="print",
 institution="UBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="61--70",
 publisher="UBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}