Detail publikace

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

ŠTOHANZLOVÁ, P. KOLÁŘ, R.

Originální název

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

Český název

Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.

Český abstrakt

Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.

Klíčová slova

optická koherentní tomografie; perfuze; fantom; kontrastní látka; diluční křivka; plocha pod křivkou

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

UBMI, VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

1

Strany od

61

Strany do

70

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT110085,
 author="Petra {Štohanzlová} and Radim {Kolář}",
 title="Fantom pro optickou koherentní tomografii - použití pro perfuzní analýzu",
 annote="Tento příspěvek prezentuje perfuzní fantom pro optickou koherentní tomografii. Fantom je tvořen skleněnou trubičkou a polypropylenovým polopropustnám dutým vláknem, které tvoří primární okruh. Cílem této práce bylo ověřit předpoklad nepřímé úměrnosti mezi průtokem a plochou pod diluční křivkou. Jako zdroj dat byla použita měření na perfuzním fantomu s kontinuálním průtokem primárním okruhem a bolusem kontrastní látky, v tomto případě Intralipidu. Naměřená data byla zpracována metodami zpracování obrazů s cílem přesně zarovnat jednotlivé snímky v sekvenci a extrahovat diluční křivky z oblasti uvnitř vlákna.",
 address="UBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="110085",
 howpublished="print",
 institution="UBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="61--70",
 publisher="UBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}