Publication detail

Respiratory monitoring using pressure sensors

KOŤOVÁ, M. KOLÁŘOVÁ, J. ŽALUD, L. DOBŠÁK, P.

Original Title

Monitorování dechu pomocí tlakových senzorů

Czech Title

Monitorování dechu pomocí tlakových senzorů

English Title

Respiratory monitoring using pressure sensors

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá kontinuálním sledováním plicní ventilace v průběhu terapie pacientů a zaměřuje se především na způsob jejich dýchání. Během terapie je zapotřebí monitorovat a vyhodnocovat hrudní a břišní dýchání odděleně. Jedná se o kontaktní metodu, která je založena na principu měření tlaku. Signály úměrné hrudnímu a břišnímu dýchání jsou předzpracovány a analyzovány. Procentuálně je vyhodnoceno zastoupení jednotlivých typů dýchání.

Czech abstract

Práce se zabývá kontinuálním sledováním plicní ventilace v průběhu terapie pacientů a zaměřuje se především na způsob jejich dýchání. Během terapie je zapotřebí monitorovat a vyhodnocovat hrudní a břišní dýchání odděleně. Jedná se o kontaktní metodu, která je založena na principu měření tlaku. Signály úměrné hrudnímu a břišnímu dýchání jsou předzpracovány a analyzovány. Procentuálně je vyhodnoceno zastoupení jednotlivých typů dýchání.

English abstract

This paper deals with continuous monitoring of pulmonary ventilation during the rehabilitation and focuses on analysis of humans breathing habits. It is necessary to monitor thoracic and abdominal breathing separately during the examination. The proposed method utilizes contact pressure sensors, measurement, pre-process and analysis of signals corresponding to thoracic and abdominal breathing. Representation of each type of breathing is the evaluated in percentage.

Keywords

Pulmonary ventilation, pressure sensors, insulated breathing

RIV year

2014

Released

20.10.2014

Pages from

182

Pages to

186

Pages count

5

BibTex


@article{BUT110046,
  author="Markéta {Koťová} and Jana {Kolářová} and Luděk {Žalud} and Petr {Dobšák}",
  title="Monitorování dechu pomocí tlakových senzorů",
  annote="Práce se zabývá kontinuálním sledováním plicní ventilace v průběhu terapie pacientů a zaměřuje se především na způsob jejich dýchání. Během terapie je zapotřebí monitorovat a vyhodnocovat hrudní a břišní dýchání odděleně. Jedná se o kontaktní metodu, která je založena na principu měření tlaku. Signály úměrné hrudnímu a břišnímu dýchání jsou předzpracovány a analyzovány. Procentuálně je vyhodnoceno zastoupení jednotlivých typů dýchání.",
  chapter="110046",
  number="5",
  volume="16",
  year="2014",
  month="october",
  pages="182--186",
  type="journal article"
}