Detail publikace

Monitorování dechu pomocí tlakových senzorů

KOŤOVÁ, M. KOLÁŘOVÁ, J. ŽALUD, L. DOBŠÁK, P.

Originální název

Monitorování dechu pomocí tlakových senzorů

Český název

Monitorování dechu pomocí tlakových senzorů

Anglický název

Respiratory monitoring using pressure sensors

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá kontinuálním sledováním plicní ventilace v průběhu terapie pacientů a zaměřuje se především na způsob jejich dýchání. Během terapie je zapotřebí monitorovat a vyhodnocovat hrudní a břišní dýchání odděleně. Jedná se o kontaktní metodu, která je založena na principu měření tlaku. Signály úměrné hrudnímu a břišnímu dýchání jsou předzpracovány a analyzovány. Procentuálně je vyhodnoceno zastoupení jednotlivých typů dýchání.

Český abstrakt

Práce se zabývá kontinuálním sledováním plicní ventilace v průběhu terapie pacientů a zaměřuje se především na způsob jejich dýchání. Během terapie je zapotřebí monitorovat a vyhodnocovat hrudní a břišní dýchání odděleně. Jedná se o kontaktní metodu, která je založena na principu měření tlaku. Signály úměrné hrudnímu a břišnímu dýchání jsou předzpracovány a analyzovány. Procentuálně je vyhodnoceno zastoupení jednotlivých typů dýchání.

Anglický abstrakt

This paper deals with continuous monitoring of pulmonary ventilation during the rehabilitation and focuses on analysis of humans breathing habits. It is necessary to monitor thoracic and abdominal breathing separately during the examination. The proposed method utilizes contact pressure sensors, measurement, pre-process and analysis of signals corresponding to thoracic and abdominal breathing. Representation of each type of breathing is the evaluated in percentage.

Klíčová slova

Plicní ventilace, tlakové senzory, izolované dýchání

Rok RIV

2014

Vydáno

20.10.2014

Strany od

182

Strany do

186

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT110046,
  author="Markéta {Koťová} and Jana {Kolářová} and Luděk {Žalud} and Petr {Dobšák}",
  title="Monitorování dechu pomocí tlakových senzorů",
  annote="Práce se zabývá kontinuálním sledováním plicní ventilace v průběhu terapie pacientů a zaměřuje se především na způsob jejich dýchání. Během terapie je zapotřebí monitorovat a vyhodnocovat hrudní a břišní dýchání odděleně. Jedná se o kontaktní metodu, která je založena na principu měření tlaku. Signály úměrné hrudnímu a břišnímu dýchání jsou předzpracovány a analyzovány. Procentuálně je vyhodnoceno zastoupení jednotlivých typů dýchání.",
  chapter="110046",
  number="5",
  volume="16",
  year="2014",
  month="october",
  pages="182--186",
  type="journal article"
}