Product detail

Úprava redukčního ventilu IVC pro analýzu funkce

MAZŮREK, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Funkční vzorek byl zhotoven za účelem analýzy příčin hlukové emise výrobní řady. Úprava ventilu umožnila instalaci přesných čidel pro měření zdvihu redukčního ventilu a redukovaného tlaku. Tím byla umožněna analýza závislosti redukovaného tlaku na pohybu ventilu a odhalení příčin neobvyklé hlukové emise.

Keywords

Ventil, hluk, měření, simulace

Create date

31.12.2013

Location

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

www

Documents