Detail produktu

Úprava redukčního ventilu IVC pro analýzu funkce

MAZŮREK, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Funkční vzorek byl zhotoven za účelem analýzy příčin hlukové emise výrobní řady. Úprava ventilu umožnila instalaci přesných čidel pro měření zdvihu redukčního ventilu a redukovaného tlaku. Tím byla umožněna analýza závislosti redukovaného tlaku na pohybu ventilu a odhalení příčin neobvyklé hlukové emise.

Klíčová slova

Ventil, hluk, měření, simulace

Datum vzniku

31.12.2013

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty