Publication detail

Simulace dynamického procesu těžby mobilního jeřábu lesního těžebního stroje

KAŠPÁREK, J.

Original Title

Simulace dynamického procesu těžby mobilního jeřábu lesního těžebního stroje

Czech Title

Simulace dynamického procesu těžby mobilního jeřábu lesního těžebního stroje

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá zjišťováním silových a momentových parametrů při používání mobilního jeřábu les-ního těžebního stroje v jeho mezních provozních stavech. Před samotnou simulací jsou zjišťovány základní předpoklady funkčnosti mobilního jeřábu a tedy i stroje pomocí analytických výpočtů pro různé mezní stavy stroje. Dynamické zatěžování lesního harvestoru je provedeno simulací v prostředí MBS (Multi Body System) s ohledem na mezní fyzikální možnosti hydraulických komponent a při zachování funkčnosti stroje podle před-chozích analytických výpočtů. Příspěvek popisuje přípravu na numerickou simulaci a použití vícepolohového simulování pro vytvoření zdvihové mapy ze zdvihových křivek jeřábu. Silové parametry v jednotlivých vazbách mechanismu jeřábu zjištěné při simulaci budou mít dále uplatnění při pevnostní kontrole jak samotného mobil-ního jeřábu, tak i rámu harvestorového stroje.

Czech abstract

Tento příspěvek se zabývá zjišťováním silových a momentových parametrů při používání mobilního jeřábu les-ního těžebního stroje v jeho mezních provozních stavech. Před samotnou simulací jsou zjišťovány základní předpoklady funkčnosti mobilního jeřábu a tedy i stroje pomocí analytických výpočtů pro různé mezní stavy stroje. Dynamické zatěžování lesního harvestoru je provedeno simulací v prostředí MBS (Multi Body System) s ohledem na mezní fyzikální možnosti hydraulických komponent a při zachování funkčnosti stroje podle před-chozích analytických výpočtů. Příspěvek popisuje přípravu na numerickou simulaci a použití vícepolohového simulování pro vytvoření zdvihové mapy ze zdvihových křivek jeřábu. Silové parametry v jednotlivých vazbách mechanismu jeřábu zjištěné při simulaci budou mít dále uplatnění při pevnostní kontrole jak samotného mobil-ního jeřábu, tak i rámu harvestorového stroje.

Documents

BibTex


@article{BUT104807,
 author="Jaroslav {Kašpárek}",
 title="Simulace dynamického procesu těžby mobilního jeřábu lesního těžebního stroje",
 annote="Tento příspěvek se zabývá zjišťováním silových a momentových parametrů při používání mobilního jeřábu les-ního těžebního stroje v jeho mezních provozních stavech. Před samotnou simulací jsou zjišťovány základní předpoklady funkčnosti mobilního jeřábu a tedy i stroje pomocí analytických výpočtů pro různé mezní stavy stroje. Dynamické zatěžování lesního harvestoru je provedeno simulací v prostředí MBS (Multi Body System) s ohledem na mezní fyzikální možnosti hydraulických komponent a při zachování funkčnosti stroje podle před-chozích analytických výpočtů. Příspěvek popisuje přípravu na numerickou simulaci a použití vícepolohového simulování pro vytvoření zdvihové mapy ze zdvihových křivek jeřábu. Silové parametry v jednotlivých vazbách mechanismu jeřábu zjištěné při simulaci budou mít dále uplatnění při pevnostní kontrole jak samotného mobil-ního jeřábu, tak i rámu harvestorového stroje.",
 address="Univerzita J. E. Purkyně, FVTM",
 chapter="104807",
 institution="Univerzita J. E. Purkyně, FVTM",
 number="3",
 volume="XVIII",
 year="2013",
 month="december",
 pages="9--10",
 publisher="Univerzita J. E. Purkyně, FVTM",
 type="journal article - other"
}